1,66 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Φεβρουάριο * Εργάνη: 43.373 νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο * Στο 1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο * ΤτΕ: 1,85 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 3μηνου * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Ιανουάριο * Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 75 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

15/5/18

10.000 προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων σε ασφαλιστικά ταμεία και δήμους


Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καθώς και σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) απ όλη την Ελλάδα θα μπορούν να προσληφθούν μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, μέσω του τροποποιημένου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Έως το τέλος του μήνα εκτός από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, αλλά και τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναμένεται να προστεθούν και οι παραπάνω φορείς στους εν δυνάμει εργοδότες του προγράμματος, προκειμένου να απορροφηθούν 10.000 μακροχρόνια άνεργοι.

Υπενθυμίζεται πως ωφελούμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευνοικό, καθώς η επιχορήγηση διαρκεί μέχρι και δυο χρόνια (24 μήνες) και φτάνει στα 600€ το μήνα. Δηλαδή, η αρχική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα όμως επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του εργοδότη. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600€.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Αν οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (εκεί όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος), προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας ΑΦΜ. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Οι ωφελούµενοι οφείλουν:
α) να είναι µακροχρόνια εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας
τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους
β) να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να διαθέτουν συµπληρωµένο ΑΣ∆
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- µελών της Ε.Ε.

(ΤΡ, 15/5/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!