Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

ΑΣΕΠ: Τρεις προκηρύξεις για 355 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο


Στην κάλυψη 355 κενών θέσεων εργασίας στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στοχεύει το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με τρεις διαφορετικές προκηρύξεις.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε υποψήφιους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Αθήνα και στην περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά:

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε χθες ότι απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τις προκηρύξεις 6K/2021 για 115 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και 7Κ/2021 για 144 θέσεις Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.


Στην προκήρυξη του υπουργείου Οικονομικών οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν σε ΠΕ Γεωτεχνικούς, ΠΕ Δημοσιονομικούς, και ΠΕ Μηχανικούς, που θα τοποθετηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Προσλήψεις στα ΚΕΠ

Στον διαγωνισμό πρόσληψης νέων υπαλλήλων στα ΚΕΠ οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ , ή ΤΕΙ (ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης), ή απολυτήριο τίτλο Λυκείου.

Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ σε ορισμένα ΚΕΠ απαιτείται και πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γραφής Braille και πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

76 θέσεις σε οργανισμούς και επιμελητήρια

Αιτήσεις δέχεται η 4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους εξής φορείς:

• Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

• Επιμελητήριο Άρτας,

• Επιμελητήριο Εύβοιας,

• Επιμελητήριο Λάρισας,

• Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,

• Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη),

• Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς και

• Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Δείτε αναλυτικά

(ΠΕ 29/4/21)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!