Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Αυξήσεις με τις συντάξεις Απριλίου για συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται


Αυξήσεις και αναδρομικά ενός έτους θα δουν σύντομα οι εργαζόμενοι-συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τις 13 Μαΐου 2016 (όταν ψηφίστηκε ο Ν. Κατρούγκαλου) ή συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ίδια ημερομηνία και συνεχίζουν εργαζόμενοι.

Πρώτοι στη λίστα των πληρωμών είναι 400 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν με τις συντάξεις Απριλίου (θα πληρωθούν στις 29 Μαρτίου) τα επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς τους.

Το νέο πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων βάσει του νόμου Βρούτση που ισχύει από τον Μάρτιο του 2020 (αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη), ορίζει πως οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλέον το 70% της σύνταξης τους, καθώς το σχετικό πέναλτι περιορίζεται πλέον στο 30%.

Με άλλα λόγια, στα 1.000 ευρώ σύνταξης ο εργαζόμενος συνταξιούχος λάμβανε 400 ευρώ, ενώ πλέον θα εισπράττει 700 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων (σε περίπτωση κύριας και επικουρικός) θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Αυτοί που θα δουν άμεσα την αύξηση είναι αυτοί που είτε θα βγουν τώρα στη σύνταξη, ή θα αναλάβουν τώρα εργασία, ενώ οι υπόλοιποι που εργάζονται ήδη θα λάβουν αναδρομικά 12μηνου.


Συνταξιούχοι που εξαιρούνται από το ψαλίδι 30%
- Συνταξιούχοι του πρ. ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ

- Συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία λαμβάνουν μεν αμοιβές, αλλά αυτές οι αμοιβές δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης (για παράδειγμα έξοδα κίνησης)

- Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποδοχές από εργασία αλλά παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, εφόσον υφίσταται δυνατότητα παραίτησης από την ισχύουσα νομοθεσία

- Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας/ανικανότητας και απασχολούνται εξαιρούνται από τον γενικό κόφτη 30%. Για αυτούς εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις κάθε ενταχθέντος στον e-ΕΦΚΑ φορέα

- Ψυχικά ασθενείς όσοι συνταξιοδοτούνται ως πάσχοντες από παρατετραπληγία, όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα

- Πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον παιδί είναι ανήλικο ή σπουδάζει και είναι έως 24 ετών ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία

- Θύματα τρομοκρατικών ενεργειών

- Όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη, ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου, ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ, ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, τα πρόσωπα που λαμβάνουν προσωπική σύνταξη κ.α.

- Συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, είτε αναλογική σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης σε χώρες της EE, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο κράτος - μέλος της EE.

Πώς υπολογίζεται
Η μείωση 30% υπολογίζεται επί της ακαθάριστης σύνταξης δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας ως εξής:

- Η μείωση 30% άφορα στη χρονική περίοδο κατά την οποία παρέχεται η επαγγελματική δραστηριότητα

- Η περικοπή δεν αφορά στην περίοδο καταβολής των αμοιβών, εφόσον αυτή τοποθετείται σε διαφορετικό χρόνο.

Πηγή (ΤΕ 3/3/21)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!