ΕΛΣΤΑΤ: Τζίρος 13,1 δισ. ευρώ χάθηκε από την αγορά το 3ο τρίμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,7% η ανεργία τον Οκτώβριο * Αυξήθηκαν κατά 16 δισ. ευρώ οι καταθέσεις τους μήνες της πανδημίας * ΕΛΣΤΑΤ: Στο -2,3% ο ετήσιος πληθωρισμός για τον Δεκέμβριο * Νέα παράταση στην ισχύ των αδειών οδήγησης έως 31/1 * Μειώθηκαν τον Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες * Αυξήθηκαν κατά 3,15 δισ. οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Νοέμβριο - στα 158,7 δισ. ευρώ * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

2/12/20

Προσλήψεις 1.691 συμβασιούχων σε δήμους, υπουργεία, ΔΕΚΟ, μουσεία


Προσλήψεις 1.691 συμβασιούχων σε δήμους, υπουργεία, ΔΕΚΟ, μουσεία και άλλους δημόσιους φορείς. Αναλυτικά:

282 τεχνικοί και μηχανικοί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) προχωρά στην πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ογδόντα δύο (282) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται για δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eab.asep.sox2@haicorp.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 Ταναγρα, Σχηματαρι Βοιωτιας (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065) ή Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065).


110 θέσεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 110 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Αθήνα. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες) 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα) 5. Μονογονεϊκές οικογένειες 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 όπως ορίζεται κατωτέρω και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ. 106 79 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γ΄ υπόψη κου Γεωργίου Παπαλεξίου ή κου Ιωάννη Γκότση (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689058 και 210 3689145, αντίστοιχα). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

370 διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί στο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

To υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη. Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια εφαρμογή.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Αιτησεις εως 7 Δεκεμβρίου για 50 μηχανικούς στην ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα. Θα προσληφθούν: Πανεπιστημιακη Εκπαίδευση: ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών. Τεχνολογικη Εκπαιδευση: ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων, ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής. Έξι (6) άτοµα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήµατα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κοµοτηνή. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου.

2 πτυχιούχοι στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δημος Λυκοβρυσης – Πευκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης που εδρεύει στην Πεύκη Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικος Λειτουργος και 1 ΠΕ Ψυχολογος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@likovrisipefki.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αργυροπούλου Κορνηλίας ή κας Μαρίας Βρεττού (τηλ. επικοινωνίας: 2106145103 – 2106145124).

8 θέσεις στην Περιεφέρεια Ρεθύμνου

Η Περιφερειακη Ενοτητα Ρεθυμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Οι θέσεις, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, 1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr).

Γιατρός στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Η ∆ημος Νεας Ιωνιας ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τµήµατος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα µέλη των Κ.Α.Π.Η.» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (prokirixeis@neaionia.gr).

115 υπάλληλοι στατιστικών και πληροφορικής στην ΕΛΣΤΑΤ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ενισχύεται με 115 νέους υπαλλήλους για οκτω μήνες για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr).

7 εργάτες στο Δήμο Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι:  1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 5 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας /Οδοκαθαριστών ( συνοδοί απορριμματοφόρων ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6).

2 εποχικοί στο Δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέϊντερ και ελλείψει αυτού JCB) και 1 ΥΕ Εργατων/τριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dimosmykis.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μύκης– Σμίνθη Ξάνθης – Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 25413 52336-337).

Φιλολόγος στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Φιλολόγου ή Ιστορικού-Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@voreiatzoumerka.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πράμαντα Ιωαννίνων, ΤΚ 44001, απευθύνοντάς την στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων υπόψη κ. Ειρήνης Τσιμπίκη (τηλ. επικοινωνίας: 26593 60240).

 

2 χειριστές στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου   (Γκρέιντερ) 1 και ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή) 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στο e- mail : prosopiko@0922.syzefxis.gov.gr   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση:  Δήμος Ρήγα Φεραίου, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Τ.Κ 37500, Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2425350222).

225 διοικητικοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι στον ΟΚΑΝΑ

Συμβάσεις δυο ετών θα υπογράψουν 225 νέοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν μέσω του ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στις Περιφέρειες». Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr.

33 μουσικοί στο ΝΠΔΔ Δήμου Βριλησσίων

To Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) και είκοσι τριών (23) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών  προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2020 -2021. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10/12/2020. Λαμβάνοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) έως τις 10/00/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΝΠΔΔ, kleistob@otenet.gr. ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ολυμπιονικών & Σπύρου Λούη ,ΤΚ 15235 Βριλήσσια. Στην συνέχεια θα αποστέλλεται απάντηση με τον αρ.πρωτ. της αίτησης. Για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021 ανακοινώνει την πρόσληψη, οκτώ (8) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020- 2021.

4 στο Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΠΕ Νομικός και 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος/Κοινωνικής Πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 213 2027580-1.

225 διοικητικοί, τεχνικοί και μηχανικοί σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν 225 νέες προσλήψεις για εποχικό προσωπικό. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου  ζητούνται: 1) αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Bεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας , 2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι ,μπορούν να βρουν τα εντυπα αιτησης από τις σελίδες: www.dei.gr και www.deddie.gr

46 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: (30) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ),  (6) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ) κατόχων ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, (4) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) με κατηγορίες διπλώματος 1.3 ή 2.5 ή 4.1 και (6) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr. Πληροφορίες : 213 2004 565. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και 02/12/2020.

11 συμβάσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020. Ζητούνται: ∆Ε μηχανολογίας/ θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 1, ∆Ε δομικών έργων/ ξυλουργικών εργασιών 1, ∆Ε ∆δομικών έργων/ ελαιοχρωματιστής 1, ΥΕ βοηθητικού προσωπικού/ καθαριότητας 6 και ΥΕ εργατών Γενικών εργασιών 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (nbne_pol@navy.mil.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σελίδα 10 από 12 Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. ΜαρίναΛοιµικού, ∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007, (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940- 60156).

140 φύλακες και καθαριστές σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 140 εποχικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν: 1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 3/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων22810279210
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών5
ΥΕ Εξειδικευμζνων Εργατών4
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (εως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων128410 22462
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 4/12)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών126650 29177
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών (εως 4/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων124620 25403
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (εως 7/12)
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (εως 7/12)
ΤΕ Λογιστικού1213 2144820
ΔΕ Φυλακων Αρχαιοτήτων25
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου (εως 7/12)
ΔΕ Φυλακων Αρχαιοτήτων228310 58842
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (εως 9/12)
ΔΕ Φυλακων Αρχαιοτήτων727520 97612
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εως 11/12)
ΔΕ Φυλακων Αρχαιοτήτων62210 9238724
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό15
Επιγραφικό Μουσείο (εως 11/12)
ΔΕ Φυλακων Αρχαιοτήτων22.108.217.637
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό1

25 θέσεις οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία

Προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, για έως 3 χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά έως τις 3 Δεκεμβρίου και μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο email: b42.hafgs@haf.gr

17 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 17 άτομα, ως ακολούθως: πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε., δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε., ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε. και  ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».


40 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων:

  • 4 ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών
  • 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων
  • 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών
  • 12 ΥΕ Εργατών Ταφής
  • 10 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
  • 9 ΥΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317137).

Πηγή: e-dimosio.gr (ΤΕ 2/12/20)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!