Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

70% αύξηση στους εργαζόμενους συνταξιούχους (πίνακας)


Το νέo Ασφαλιστικό διαµορφώνει διαφορετικές ταχύτητες εργαζόµενων συνταξιούχων, εισάγοντας διάφορες µεταβατικές περιόδους και επιµέρους ρυθµίσεις. Με νοµοτεχνική βελτίωση αυξάνεται µια από τις µεταβατικές περιόδους του νόµου, ενώ παγιώνονται 6 διαφορετικές ταχύτητες για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Οι νέες διατάξεις αφορούν σε τουλάχιστον 70.000 συνταξιούχους που δουλεύουν και το δηλώνουν στα ασφαλιστικά ταµεία. Εκτιµήσεις, βέβαια, ανεβάζουν τον αριθµό των εργαζόµενων συνταξιούχων πολύ υψηλότερα, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι στρέφονται στη... µαύρη εργασία.

Αναλυτικά:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που ξεκίνησαν να εργάζονται µετά τις 13 Μαΐου 2016 ή συνταξιοδοτήθηκαν µετά τις 13/5/2016 και εργάζονται: Είναι οι µεγάλοι κερδισµένοι των αλλαγών. Μέχρι σήµερα είχαν µείωση της σύνταξής τους κατά 60% για όσο χρονικό διάστηµα παρέµεναν στην αγορά εργασίας και ασφαλίζονταν. Η σύνταξη, δηλαδή, καταβάλλεται µειωµένη κατά 60% για όσες ηµέρες αντιστοιχούν στην απασχόληση του συνταξιούχου, για την οποία απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους µισθωτούς, η περικοπή της σύνταξης επιµεριζόταν αυστηρά στις ηµέρες εργασίας. Με το νέο καθεστώς το «πέναλτι» µειώνεται πλέον στο 30%, µε αποτέλεσµα την αύξηση κατά 75% του µηνιαίου εισοδήµατος των εν λόγω συνταξιούχων.


ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που είχαν αποχωρήσει ήδη πριν από τις 12 Μαΐου του 2016 -δηλαδή, πριν από την ψήφιση του Νόµου Κατρούγκαλου- και εργάζονται. Είχαν «διασωθεί» από τον «κόφτη» 60% του Νόµου Κατρούγκαλου, αλλά τώρα θα πρέπει να υποστούν, έστω και ετεροχρονισµένα, τον «κόφτη» 30%. Ο νόµος τούς δίνει µεταβατική περίοδο ενός έτους, έως 1/3/2021, προκειµένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει γι’ αυτή την κατηγορία το σηµερινό και προγενέστερο του Νόµου Κατρούγκαλου καθεστώς, δηλαδή:

— Όσοι εργάζονται ως µισθωτοί χάνουν το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Ουσιαστικά, όσοι έχουν σύνταξη έως 871 ευρώ δεν χάνουν τίποτα. Όσοι έχουν υψηλότερη σύνταξη χάνουν το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 871. Να επισηµανθεί πως όσοι είναι κάτω των 55 ετών χάνουν εντελώς τη σύνταξη.

— Όσοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες χάνουν εντελώς το ποσό που υπερβαίνει τα 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Και στην περίπτωση αυτή όσοι είναι κάτω των 55 χάνουν εντελώς τη σύνταξη. Όσοι είναι πάνω από 55 ετών και λαµβάνουν σύνταξη έως 1.742 ευρώ δεν χάνουν τίποτα. Όσοι συνεχίσουν έπειτα από αυτή την ηµεροµηνία να εργάζονται θα χάσουν το 30% της σύνταξής τους από το πρώτο ευρώ. Στην περίπτωση αυτή µεγάλοι «χαµένοι» είναι οι χαµηλοσυνταξιούχοι, που µέχρι τώρα δεν είχαν καµία µείωση.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΓΑ που συνεχίζουν να εργάζονται ως αγρότες. Απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» 30%. Είναι κερδισµένοι, καθώς στον προηγούµενο νόµο η απαλλαγή ίσχυε εντός µίας µεταβατικής περιόδου έως και το 2025.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά. πλην ΟΓΑ, που διατηρούν µικρή αγροτική δραστηριότητα, από την οποία δηλώνουν ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 ευρώ. Απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» στο νέο καθεστώς. Στο προηγούµενο καθεστώς, οι παλαιοί συνταξιούχοι, που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12 Μαΐου του 2016, απαλλάσσονταν διά βίου χωρίς εισοδηµατικό όριο. Αντίθετα, όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί µετά την 13η Μαΐου 2016 (µε τις διατάξεις του Νόµου Κατρούγκαλου) απαλλάσσονταν από τον «κόφτη» εφόσον δήλωναν εισόδηµα από την αγροτική δραστηριότητα κάτω από 5.460 ευρώ (το όριο αυτό θεωρήθηκε ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας).

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ µε τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο ή ένα παιδί φοιτητή - σπουδαστή και έως 24 ετών ή µε ένα παιδί ανίκανο για βιοποριστική εργασία απαλλάσσονται διά βίου από τον «κόφτη» 30%.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν εργασία ή ιδιότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χάνουν το 100% της σύνταξής τους µε συγκεκριµένο όριο ηλικίας: Αν δεν έχουν συµπληρώσει τα 61 έτη µέχρι 28/2/2022. Αν δεν έχουν συµπληρώσει τα 62 από 1ης/3/2022 και εφεξής. Οσοι είναι από 61 έτη και πάνω (ή 62 και πάνω από 1ης/3/2022 και εφεξής) θα χάνουν µόνο το 30%.


Πηγή: Παραπολιτικά (ΤΕ 25/11/20)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!