Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

ΕΡΓΑΝΗ: Πώς θα ενημερωθείτε για το τι δηλώνει ο εργοδότης σας


Το Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μπορούν να επισκεφτούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για τη σύμβαση εργασίας τους, τις υπερωρίες τους, την άδεια τους, τα ωράρια, τα επιδόματα κλπ.

Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι μπορούν με τους κωδικούς του taxisnet να επισκεφτούν το employees.yeka.gr προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 33 εφαρμογές που αφορούν τους ίδιους αλλά και την εργασιακή τους σχέση, όπως δηλώνονται από τον εργοδότη.

Αυτές οι εφαρμογές είναι οι εξής:Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ
Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΕΠΙΜΥΚΥΝΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Ε3.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ε3 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)
Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ε3.2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ
Ε3.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ
Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε3.4 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ
Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ
Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ε5 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ε6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ε7 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΕΡΓΟΥ
Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και έπειτα.

(ΤΡ 3/3/20)Δείτε ακόμα:
Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!