Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Αποδείξεις: Παγίδα έξτρα φόρου για τους οικονομικά αδύναμους


Τον κίνδυνο να πληρώσουν έξτρα φόρο εισοδήματος αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι, δεν έχουν συγκεντρώσει χάρτινες αποδείξεις το 2019.

Πρόκειται για κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες, web banking κ.λπ.), αλλά υποχρεούνται να έχουν συγκεντρώσεις αποδείξεις σε χάρτινη μορφή.

Σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ για το έτος 2019 και βαρύνονται με φόρο 22% επί των αποδείξεων που δεν συγκέντρωσαν.Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πέρυσι, χιλιάδες ήταν οι φορολογούμενοι που πλήρωσαν επιπλέον φόρο 22%, επειδή δεν είχαν συγκεντρώσει τις απαραίτητες αποδείξεις αγορών.

Ειδικότερα, μισθωτοί πλήρωσαν περισσότερο φόρο εισοδήματος κατά 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, οι αγρότες πλήρωσαν επιπλέον 1,9 εκατ. ευρώ, 4,24 εκατ. ευρώ, πλήρωσαν οι εισοδηματίες επειδή δεν κάλυψαν το αφορολόγητο όριο με αποδείξεις.

Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά υποχρεούνται να συγκεντρώνουν χάρτινες αποδείξεις είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 1. οι ηλικίας 70 ετών και άνω,
 2. άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
 3. όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 4. οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα,
 5. οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή,
 6. οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,
 7. όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων,
 8. οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,
 9. οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 10. οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 11. οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία και
 12. οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να καλύπτουν τα ανάλογα ποσοστά επί του πραγματικού ή του τεκμαρτού εισοδήματος, με χάρτινες αποδείξεις και να συμπληρώσουν τα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1.

Φυσικά τα στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων γίνονται έλεγχοι και μπορεί να τους ζητηθούν από την εφορία η προσκόμιση των αποδείξεων. Τα ποσά των αποδείξεων είναι:

 • 10% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος έως τις 10.000 ευρώ
 • 15% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.001 έως τα 30.000 ευρώ
 • 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 30.000 ευρώ.Προσοχή στο τεκμαρτό εισόδημα
Διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι των περιπτώσεων αυτών οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις, όχι επί του πραγματικού εισοδήματος του έτους 2019 (το οποίο άλλωστε στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι είτε μηδενικό είτε πάρα πολύ μικρό), αλλά επί του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο θα προκύπτει γι’ αυτούς με βάση το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και με την προσθήκη του τεκμηρίου διαβίωσης για την κύρια κατοικία (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη είτε δωρεάν παραχωρηθείσα) και του τεκμηρίου διαβίωσης τυχόν υπάρχοντος Ι.Χ. αυτοκινήτου.

Παράδειγμα, νεαρός φορολογούμενος που έχει από περιστασιακή απασχόληση, εισόδημα ύψους 600 ευρώ το 2019 και εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας 2.000 ευρώ, το ποσό των αποδείξεων, θα πρέπει να το υπολογίσει στο ποσό των 5.000 ευρώ, που αποτελεί το άθροισμα της προσωπικής τεκμαρτής δαπάνης των 3.000 ευρώ, συν το τεκμήριο κατοικία 2.000 ευρώ.

Έτσι, το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να έχει συγκεντρώσει είναι 500 ευρώ (5.000 Χ 10%) και όχι αποδείξεις των 60 ευρώ, που αναλογούν στο πραγματικό του εισόδημα (600Χ10%).

Πηγή (ΤΡ 3/3/20)Δείτε ακόμα:
Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!