11/9/19

"Κόκκινα" δάνεια: Τα όπλα των οφειλετών για προστασία από πλειστηριασμούς


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: Το "χαρτί" του πλειστηριασμού ετοιμάζονται να ρίξουν στο τραπέζι τα πιστωτικά ιδρύματα, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση προς τους δανειολήπτες για να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Εκτός από τα ενημερωτικά "ραβασάκια" σε 180.000 δανειολήπτες, οι τράπεζες αναμένεται να στείλουν και διαταγές πληρωμής σε 20.000 δανειολήπτες με "κόκκινα" στεγαστικά δάνεια που φέρουν εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Πρόκειται για δάνεια με μεγάλη καθυστέρηση, με τις αντικειμενικές αξίες της κατοικίας που θα τεθεί υπό τη δαμόκλειο σπάθη του πλειστηριασμού να ξεκινούν, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Δημοκρατία", από τα 40.000 ευρώ και να φτάνουν τα 80.000 ευρώ.Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς μπορεί να αμυνθεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης και να σώσει το ακίνητό του, σύμφωνα με τη δικηγόρο Χρ. Γλυκού:

· Δικαστικές ενέργειες:
To βασικότερο ένδικο βοήθημα του δανειολήπτη κατά του πλειστηριασμού είναι η κατάθεση ανακοπής κατά της κατασχετήριας έκθεσης μέσα σε διάστημα 45 ημερών από την κοινοποίησή της (αν αφορά όμως άμεση εκτέλεση το διάστημα συρρικνώνεται στις 30 ημέρες) . Πολλές φορές λόγω της αδράνειας του οφειλέτη η παραπάνω προθεσμία εκπνέει και ο δικαιούχος χάνει ένα από τα ισχυρότερα δικονομικά όπλα κατά των πιστωτών του.

· Υπαγωγή στη νέα πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας:
Αφορά σε εκείνους δανειολήπτες που πληρούν (σωρευτικά) τις προϋποθέσεις του Ν. 4605/2019. Εισέρχεται ο δανειολήπτης με τους κωδικούς του taxisnet στην ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (ενεργοποιήθηκε 1/7/2019) και υποβάλει αίτηση (την οποία συνυποβάλουν ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα μέλη αν υπάρχουν) για τη διάσωση της πρώτης του κατοικίας

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις και υπουργικές αποφάσεις η εν λόγω πλατφόρμα πλέον είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, σε 7 δε εργάσιμες ημέρες γνωρίζει ο οφειλέτης αν έχει κριθεί επιλέξιμος.

Να τονισθεί ότι σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας – και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ανωτέρω νόμο – δύναται ο οφειλέτης να καταθέσει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο αίτημα αναδιάρθρωσης των οφειλών του.

· Τραπεζική διαμεσολάβηση:
Ιδιαιτέρως δημοφιλής είναι στο εξωτερικό ο εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών με διαρθρωμένη διαδικασία και τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ουδέτερου τρίτου (του διαμεσολαβητή). Γεφύρωση των διαφορών των δυο μερών, εξισορρόπηση διαπραγματευτικής δύναμης και εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης – ρύθμισης σε ελάχιστες ώρες.

Δυστυχώς μόνο μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα τμήμα διαμεσολάβησης και δίδει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες της να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων του εν λόγω θεσμού.

· Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής – Διαπραγμάτευση:
Ο πιο διαδεδομένος και αποτελεσματικός εξωδικαστικός τρόπος ρύθμισης οφειλών, ειδικά για εκείνες τις κατηγορίες οφειλετών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη νέα πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας ή έχουν απολέσει τις δικονομικές προθεσμίες των ένδικων βοηθημάτων.

Δυνατότητα αναστολής πλειστηριασμού (κατόπιν διαπραγμάτευσης) με ταυτόχρονη βιώσιμη ρύθμιση οφειλής (ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάσει τα οικονομικά του δεδομένα – ιρλανδικό μοντέλο ρύθμισης οφειλών εφαρμόζεται ως επί το πλείστον).

Ύψος προκαταβολής για την επικείμενη αναστολή, επιμήκυνση στην αποπληρωμή, κούρεμα τόκων και κεφαλαίου, μείωση επιτοκίου κ.α (case by case) αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και τραπεζικού ιδρύματος. Σημεία κλειδιά της διαπραγμάτευσης – για την εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής δύναμης των μερών και τη επίτευξη αμοιβαίας αποδεκτής ρύθμισης – παραμένουν η εμπορική αξία του προσημειωμένου ακινήτου και της εν γένει περιουσίας του οφειλέτη, η μακροχρόνια αδράνεια του, η ύπαρξη άλλων πιστωτών, η μεταβολή στα οικονομικά του δεδομένα από το χρόνο λήψης των τραπεζικών του προϊόντων, το γενικότερο προφίλ του δανειολήπτη κ.α

Από όλα τα ανωτέρω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης – θύμα της δεκαετούς κρίσης που μάστιζε και μαστίζει τη χώρα (και όχι αυτός που έδρασε δολίως με στόχο να ζημιώσει τον εκάστοτε πιστωτή του), μπορεί ακόμα και στο παρά 1' να σώσει ό,τι με μόχθο απέκτησε κάνοντας χρήση μεμονωμένα ή συνδυαστικά των «όπλων» που αναλύθηκαν ανωτέρω (δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες).

Ακολουθώντας τις οδηγίες και συμβουλές των ειδικών σε ζητήματα αστικής αφερεγγυότητας και δρώντας εντός προθεσμιών μπορεί να απαλλαγεί από τον εφιάλτη των πλειστηριασμών, να προστατεύσει την περιουσία του και να γίνει συνεπής ξανά στις δανειακές του υποχρεώσεις. Ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί, λύση στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να βρεθεί.. και το αδύνατο να γίνει δυνατό.

(ΤΕ 11/9/19)Financial & Law
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη - Υποβολή αίτησης - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΔείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!