Στα 5,75 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο * Βορίδης: Εξετάζεται μείωση φόρου στο πετρέλαιο των αγροτών * Μειώθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοικοκυριών * Eurostat: Στο -0,3% ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Οκτώβριο * Στα 1,673 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Σεπτέμβριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο -0,7% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

2/7/19

Βαρέα και ανθυγιεινά: Τι αλλάζει στη συνταξιοδότηση


Οδηγίες για όσους συνταξιοδοτούνται με διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, αλλά και προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2016 περιλαμβάνονται σε σχετική εγκύκλιο.

Με το άρθρο 33 του ν.4611/2019, επιμηκύνεται σε δεκαεπτά έτη το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναζητούνται οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, με το ανωτέρω άρθρο δεν επέρχονται αλλαγές ως προς τις ισχύουσες ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις, παρά μόνο αυξάνεται από δέκα (10) ή δεκατρία (13) έτη, που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε δεκαεπτά (17) έτη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας.Παράλληλα προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002-2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει του ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Όπως είναι γνωστό, από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών) και Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης), για το διάστημα από το 2002 έως και το 2014 οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, κ.λ.π., ενώ από το 2014 έως και το 2016 με υπουργικές αποφάσεις είχαν οριστεί κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.

Ομοίως, από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες), που ίσχυσαν μέχρι και το έτος 2016, οι εισφορές καθορίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής των πωλούμενων φύλλων χωρίς κατώτατο μηνιαίο ποσό εισφοράς που θα ήταν δυνατό να αναχθεί σε μηνιαίο εισόδημα, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.

Έτσι, με το άρθρο 36 επιλύεται το θέμα του προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(ΤΡ 2/7/19)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!