Μείωση των ακάλυπτων επιταγών στο πεντάμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,4% των κενών θέσεων εργασίας * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19,2% η ανεργία στο α΄ τρίμηνο * ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων με επιτόκιο 0,47% * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο * Από 8 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

5/6/19

Πότε ένας ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης


Η επανεξέταση μιας οριστικής απόφασης για συνταξιοδότηση μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία έχει υπάρξει μεταβολή της νομοθεσίας υπέρ του ασφαλισμένου στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αίτησή του για σύνταξη βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, «μεταξύ των περιπτώσεων κατά τις οποίες κάμπτεται η αρχή περί απαγόρευσης της ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων είναι και εκείνη της μεταβολής της νομοθεσίας, που δεν ελήφθη υπόψη κατά τον χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης».Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει πως ένας ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί η «οριστική απόφαση» του ΕΦΚΑ για τη συνταξιοδότησή του εάν δεν ελήφθησαν υπόψη ευεργετικές διατάξεις νόμων οι οποίοι εκδόθηκαν ενώ ακόμη ήταν σε εξέλιξη η διεκπεραίωση της αίτησής του για σύνταξη.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα και η μεταβολή αυτή δεν ελήφθη υπόψη κατά τον χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης της συνταξιοδότησης, είναι δυνατή η ανάκληση αυτής της διοικητικής πράξης προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον ασφαλισμένο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη συνταξιοδότησης τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης.

(ΤΕ 5/6/19)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!