ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων την Τετάρτη 28/8 * 1,686 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο * Μείωση των εξαγωγών κατά 9% τον Ιούνιο * Στα 356,5 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο πρώτο εξάμηνο 2019 * ΟΑΕΔ: 893.310 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο * ΤτΕ: Στα 1,524 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα επταμήνου * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

11/2/19

Οι παγίδες του νέου Ε3 για επαγγελματίες και αγρότες


Υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην Εφορία αναλυτικά, κατά επιμέρους κατηγορίες, τις μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα του έτους 2018 είναι φέτος 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Η λεπτομερής καταγραφή των δαπανών αυτών θα γίνει σε πρόσθετους πίνακες που θα εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε3, το οποίο θα συνυποβληθεί με τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στα στοιχεία που θα κληθούν να δηλώσουν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται ακόμη και τα ποσά που δαπάνησαν για να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δαπάνες για διαφημίσεις και έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι ασκούν τα επαγγέλματα του μεσίτη ακινήτων και του εμπόρου αντικειμένων μεγάλης αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών υποχρεούνται φέτος για πρώτη φορά να δηλώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο νέο πίνακα του εντύπου Ε3 αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με τους πελάτες τους.Υποχρέωση

Οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστή στήλη του νέου αυτού πίνακα τις συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ που εξοφλήθηκαν από τους πελάτες τους με μετρητά.

Στόχος των υποχρεώσεων αυτών, οι οποίες καθιερώνονται φέτος για πρώτη φορά και μόνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών, είναι η παροχή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πληροφοριών σχετικών με συναλλαγές ύποπτες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα χρήματος.

Στο Ε3, το οποίο θα υποβάλουν φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες αγροτικές δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική πλέον η αναλυτική καταχώριση των δεδομένων για όλες τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της χρήσης του 2018.

Η αναλυτική δήλωση και καταγραφή των δαπανών αυτών σε επιμέρους κατηγορίες θα πρέπει να γίνει με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων. Αξιοποιώντας την υποχρέωση αυτή, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ελεγκτικά Κέντρα και ΔΟΥ) θα αποκτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών όλων των φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες και θα μπορούν να διαμορφώνουν, με αυτόματο τρόπο, επιμέρους στοιχεία με μέσους όρους συγκεκριμένων δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αποκλίσεις

Ετσι, οι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνουν πιο στοχευμένοι, καθώς θα εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου θα παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τους καταγεγραμμένους μέσους όρους.

Οπως είναι ήδη γνωστό, το έντυπο Ε3, το οποίο φέρει την ονομασία «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του.

Μεταξύ άλλων το έντυπο περιλαμβάνει τον πίνακα Ζ2', στον οποίο πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά τα έξοδα των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών τα οποία αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδά τους.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους κωδικούς 181, 281, 381 και 481, όπου πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες για παροχές προς τους εργαζομένους, καθώς και τους κωδικούς 185, 285, 385 και 485, όπου πρέπει να δηλωθούν τα λειτουργικά έξοδα από τις τέσσερις αντίστοιχες κατηγορίες υπόχρεων, δηλαδή από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών - ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι παραπάνω κωδικοί δεν μπορούν να συμπληρωθούν απλά. Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι δηλώσουν τις επιμέρους κατηγορίες ποσών που ζητούνται σε δύο αντίστοιχους υποπίνακες, οι οποίοι «ανοίγουν» κατά την απόπειρα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των πεδίων των συγκεκριμένων κωδικών.

Συγκεκριμένα, σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481, όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζομένους, αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:

■ Οι καταβληθείσες μεικτές αποδοχές.
■ Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.
■ Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας, παροχές σε είδος κ.λπ.).

Επίσης σε καθένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας, στον οποίο θα πρέπει να
δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:

■ Προμήθειες διαχείρισης (management fees).
■ Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
■ Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
■ Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.
■ Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.
■ Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού.
■ Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.
■ Εξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.
■ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.
■ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.
■ Εξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).
■ Εξοδα για ύδρευση.
■ Εξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).
■ Εξοδα για πληρωμές ενοικίων.
■ Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.
■ Λοιπά έξοδα.

Η παραπάνω λεπτομερειακή καταγραφή των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων είναι φέτος υποχρεωτική για όλους τους φορολογουμένους που θα υποβάλουν το Ε3. Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνει από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία των υπόχρεων.

Πότε μπορεί να γίνει εκπρόθεσμα η αποποίηση της κληρονομιάς

Με δικαστική απόφαση οι κληρονόμοι μπορούν, ακόμα και εκπρόθεσμα, να αποποιηθούν την κληρονομιά (αλλά σε εύλογο χρόνο από τότε που ενημερώθηκαν ότι απέκτησαν την ιδιότητα του κληρονόμου) και να αποφύγουν έτσι όποιες φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις.

Αυτό μπορεί να γίνει όταν, π.χ., ειδοποιείται κάποιος ότι είναι πλέον οφειλέτης χρεών του κληρονομούμενου, ενώ μέχρι τότε είχε άγνοια του θανάτου του κληρονομούμενου, των οφειλών του και της αποποίησης των προηγούμενων σε σειρά κληρονόμων του. Συνήθως αυτό συμβαίνει λαμβάνοντας είτε ειδοποίηση χρεών από το Δημόσιο είτε διαταγή πληρωμής από κάποια τράπεζα. Η αγωγή όμως, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως εμπρόθεσμη και επομένως έγκυρη η αποποίηση, πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη γνώση στον ενάγοντα-κληρονόμο ότι έγινε κληρονόμος και πρέπει να αποποιηθεί.

Οπως εξηγεί η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου, μετά τον θάνατο κάποιου η περιουσία του, που αποτελείται από το ενεργητικό και το παθητικό, δηλαδή από τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη του αντίστοιχα, επάγεται στους κληρονόμους του. Οι κληρονόμοι έχουν το δικαίωμα να την αποδεχθούν ή να την αποποιηθούν.

Δυνατότητα

Ο νόμος ορίζει γενικά ότι ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της, και είναι άκυρη αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, ενώ, αν περάσει η προθεσμία, η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σιωπηρά.

«Συνεπώς», όπως εξηγεί η κυρία Μήλιου, «το δικαίωμα αποποίησης της κληρονομιάς υπόκειται σε τετράμηνη προθεσμία, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η άσκηση του δικαιώματος αποποίησης είναι άκυρη, η δε ακυρότητα επέρχεται αυτοδικαίως και θεωρείται ότι ο μη αποποιηθείς είναι και ο κληρονόμος της κληρονομιάς».

Ομως, μπορεί να γίνει δεκτό -πάντα μέσω της δικαστικής οδού- ότι η αποδοχή της κληρονομιάς οφείλεται σε πλάνη. Σύμφωνα με την ίδια, «πλάνη μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και η παραμέληση της προθεσμίας για αποποίηση. Ετσι, η αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί να προσβληθεί με αγωγή στο δικαστήριο από τον κληρονόμο που δεν την αποποιήθηκε, λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή -που συνάγεται ότι έγινε αφού δεν έχει προηγηθεί αποποίηση- δεν συμφωνεί με τη βούλησή του (αν, π.χ., πληροφορηθεί το μέγεθος των χρεών).

Κατά συνέπεια, αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ως προς το σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποίησης. Η εσφαλμένη, δε, γνώση ή άγνοια, που δημιουργεί τη μεταξύ τής βούλησης και δήλωσης διάσταση, η οποία, όταν είναι ουσιώδης, θεμελιώνει δικαίωμα προσβολής της δήλωσης λόγω πλάνης, μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή σε εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομιάς. Υπάρχει, δε, πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομιάς και όταν η άγνοια του κληρονόμου ανάγεται α) στο σύστημα της κατά τον Αστικό Κώδικα κτήσης της κληρονομίας, που επέρχεται αμέσως μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, οπότε η προθεσμία δεν αρχίζει, γιατί η άγνοια αποκλείει τη γνώση επαγωγής της κληρονομιάς και β) στην ύπαρξη της προβλεπόμενης προθεσμίας προς αποποίηση ή της νομικής σημασίας της παρόδου της άπρακτης προθεσμίας αυτής.

Η αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της κληρονομιάς και η αντίστοιχη ένσταση στρέφονται κατά του αμέσως έλκοντος έννομο κληρονομικό συμφέρον από την έκπτωση αυτού που ακυρωσίμως αποδέχθηκε και που, στη συνέχεια, θα αποποιηθεί, δηλαδή κατ’ εκείνου στον οποίο θα επαχθεί η κληρονομία μετά την αποδοχή της αγωγής και την αποποίηση του ενάγοντος στην περί ακυρώσεως δίκη, καθώς επίσης και κατά του δανειστή της κληρονομιάς. Τέλος, μετά την τελεσιδικία της απόφασης που ακυρώνει την αποδοχή, ο κληρονόμος πρέπει να προβεί εμπρόθεσμα και νομότυπα σε αποποίηση της κληρονομιάς».
Ποιες κατηγορίες μπαίνουν στο επίκεντρο των ελέγχων της Εφορίας για παράνομες δραστηριότητες

Επιπλέον στο νέο έντυπο Ε3 που θα υποβληθεί φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποχρεούνται να δηλώσουν σε ξεχωριστό πίνακα με αναλυτικούς κωδικούς τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που είχαν με πελάτες τους οι παρακάτω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων:

■ μεσίτες ακινήτων, για κάθε συναλλαγή άνω των 10.000 ευρώ που αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου, και
■ έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, για κάθε συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα εάν αυτή διενεργείται μόνο με μία πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:
■ Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,
■ οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,
■ πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που διενεργείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,
■ επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,
■ επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Οι παραπάνω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων οφείλουν επίσης να δηλώσουν σε ξεχωριστά πεδία του ίδιου πίνακα τα ποσά των συναλλαγών αξίας άνω των 10.000 ευρώ που διενεργήθηκαν με μετρητά. Στόχος των υποχρεώσεων αυτών είναι να παρασχεθούν προς την ΑΑΔΕ πληροφορίες σχετικές με συναλλαγές ύποπτες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Πηγή: Δημοκρατία (ΔΕ 11/2/19)Δείτε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!