Μείωση των ακάλυπτων επιταγών στο πεντάμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,4% των κενών θέσεων εργασίας * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19,2% η ανεργία στο α΄ τρίμηνο * ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων με επιτόκιο 0,47% * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο * Από 8 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

5/1/19

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση έως και 65%


Με προσανατολισμό τη στήριξη και ενίσχυση των υφισταμένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομίας προχώρησε πρόσφατα στην προκήρυξη δύο νέων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατομμυρίων.

Συγκεκριμένα :

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση (60 εκατομμύρια €)

Επιδιώκει να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις λειτουργικές υποδομές, τις παραγωγικές συνθήκες αλλά και την επιχειρησιακή οργάνωση των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα ενισχύονται επενδύσεις για εξοικόνομηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ, εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνίας, ψηφιακή προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου,κ.α.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό στην δράση τις 10.000€ και το μέγιστο τις 150.000€
Το ποσοστό της επιδότησης έχει οριστεί σε 50%

Έναρξη υποβολών: 6/2/2019
Λήξη Υποβολών: 19/04/2019Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Για μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις (400 εκατομμύρια €)

Επιδιώκει την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, μέσω προμήθειας τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού και παραγωγή προϊόντων/ εμπορευμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (πιστοποίηση).

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.

Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις από τους κλάδους: αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, υγεία, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, υλικά - κατασκευές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό στην δράση τις 20.000€ και το μέγιστο τις 200.000€
Το ποσοστό της επιδότησης έχει οριστεί από 50 %-65%

Έναρξη υποβολών: 6/2/2019
Λήξη Υποβολών: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

(ΣΑ, 5/1/19)Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΔείτε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!