Έως 31 Αυγούστου το όριο των 100 καλεσμένων σε γάμους, βαπτίσεις, κηδείες * Πρωτογενές έλλειμμα €6,1 δισ. στο α΄ εξάμηνο * ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 5 Αυγούστου * ΕΛΣΤΑΤ: Στα 329,29 δισ. ευρώ υποχώρησε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο * Αύξηση 19,96% των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ τον Ιούνιο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

10/10/18

ΟΑΕΔ: Πότε δίδεται και πότε κόβεται το επίδομα ανεργίας στους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους


Τους όρους αναστολής και περιορισμού του επιδόματος ανεργίας των 360 ευρώ/μήνα σε μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, ξεκαθαρίζει ο ΟΑΕΔ με ειδική εγκύκλιό του.

Με άλλα λόγια, μετά τα ασφυκτικά κριτήρια χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, τίθενται πλέον τα κριτήρια περικοπής του.

Έτσι, αφού πρώτα αποκλείονται πολλοί από το εν λόγω ασφαλιστικό επίδομα –καθώς για πρώτη φορά τίθενται εισοδηματικά κριτήρια (πχ 4.219 ευρώ μέγιστο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα) – όσοι καταφέρουν να το λάβουν, θα τους κόβεται σχετικά... εύκολα (π.χ. και μόνο με την υποβολή αίτησης για σύνταξη), ενώ δεν θα έχουν πολλά από τα πλεονεκτήματα των ανέργων που ήταν ασφαλισμένοι στο τέως ΙΚΑ (π.χ. δεν θα παίρνουν δώρα, δεν θα προσαυξάνεται το επίδομα ανάλογα με το πλήθος των ανηλίκων τέκνων ενός ανέργου).Πότε δίδεται το επίδομα

Πιο συγκεκριμένα, για να λάβει ένας ασφαλισμένος στο τέως ΕΤΑΑ (π.χ. μηχανικός, γιατρός,κλπ.) το εν λόγω βοήθημα από τον ΟΑΕΔ, όπως είναι ήδη γνωστό από την υπουργική απόφαση, θα πρέπει:

* Να αποδείξει ότι έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα του.

Η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου του τέως ΕΤΑΑ.

Ωστόσο, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (τ. Τ.Σ.Α.Υ.) οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του παραπάνω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη.

Εναλλακτικά, θα πρέπει το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος, να μην ξεπερνά το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών αναγόμενο σε ετήσια βάση (σ.σ. το 60% των 586 ευρώ/μήνα ή 4219 ευρώ ετησίως) και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

* Να μην υπερβαίνει αθροιστικά το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης το ποσό των €20.000 και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των € 30.000.

* Να έχει συμπληρώσει τρία έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

* Να καταβάλλει την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013.

Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

* Να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτο-απασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της παραπάνω περίπτωσης.

* Να μην έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

* Να μη λαμβάνει σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους παραπάνω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

* Να μην έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα των δικαιούχων προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

* Να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α' και β' βαθμού συγγένειας.

* Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
Πότε κόβεται το επίδομα

Ωστόσο, η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, πέραν από την επανάληψη των παραπάνω γενικών κριτηρίων, ξεκαθαρίζει, επίσης, πως :

*Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται στη περίπτωση που ο δικαιούχος:

- αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση

- υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)

- υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος

- χάσει την ισχύ του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών

* Δικαίωμα συνέχισης της χορήγησης του βοηθήματος η οποία αναστέλλεται έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός 2 ετών από την ημερομηνία της αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος.

* Βοηθήματα που τυχόν έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

* Για τους παραπάνω ασφαλισμένους (σ.σ. ανέργους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους) δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος ανεργίας ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

* Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών (σ.σ. δεν μπορεί να καταβληθεί για 1 ή 2 μήνες).

* Το μηνιαίο ποσό του βοηθήματος δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου (σ.σ. όπως συμβαίνει με το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ).

* Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα (σ.σ. όπως συμβαίνει με το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ).

* Ειδικά στην περίπτωση υπαγωγής στο βοήθημα εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος (€ 360,00) και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

* Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

* Για τη χορήγηση του βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

(ΤΕ, 10/10/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!