Κλ. Ρέγκλινγκ: Η κυβέρνηση έκανε καλή αρχή * Στα 337,4 δισ. το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του έτους * ΟΑΕΔ: 858.069 οι άνεργοι τον Ιούνιο * Τέλος ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας από τη Δευτέρα * ΤτΕ: Πρωτογενές έλλειμμα 1,9 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 - Ταμειακό έλλειμμα 3,388 δισ. ευρώ * Στο 0,2% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

13/10/18

Έως 22 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 1.575 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ


Παράταση, που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, για την προκήρυξη 1.575 προσλήψεων ανακοίνωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Όπως αναφέρει σε έγγραφο ο φορέας, η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η επόμενη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Συγκεκριμένη μεθοδολογία -η οποία βασίζεται στις διατυπώσεις της ίδιας της προκήρυξης- οφείλουν να εφαρμόσουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 1.575 θέσεις μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τα σημεία - "κλειδιά" της αίτησης είναι τα εξής:

- Προσέξτε τους κωδικούς των θέσεων. Μπορεί για μία και μοναδική ειδικότητα να απαιτούνται παραπάνω από έναν κωδικό θέσης
- Σημειώστε την "ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ"
- Εκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση και αναγράψτε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό σας κώλυμα διορισμού
- Καταγράψτε τα δικαιολογητικά, που επισυνάπτετε στον φάκελο συμμετοχής, σε μια σελίδα μεγέθους Α4
- Στην εξωτερική πλευρά του φακέλου συμμετοχής αναγράψτε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η αίτηση υποβάλλεται, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, στην διεύθυνση: Γραμματεία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5 Μαρούσι, Τ.Κ. 15123.Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κριτήρια και προσόντα. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ως εμπειρία στους ιατρούς δεν λαμβάνεται υπόψη ο υποχρεωτικός χρόνος εκπαίδευσής τους για την απόκτηση ειδικότητας. Στη διαγωνιστική διαδικασία των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Ειδικότητα - Αριθμός ατόμων

ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16

ΠΕ Φαρμακοποιών 1

ΠΕ Στατιστικών 1

ΠΕ Οικονομικού 15

ΠΕ Διοικητικού 15

ΠΕ Νομικοί 1

ΠΕ Ιατροί/Οδοντίατροι 328

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές 228

ΤΕ Μαιευτών/Μαιών 141

ΠΕ Ψυχολόγων 139

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών 145

ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς 287

ΔΕ Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρο 140

ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16

ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6

ΠΕ Βιοστατιστικής 2

ΠΕ Πληροφορικής 3

ΠΕ Δημοσιογράφος 1

Γενικοί Συντονιστές 7

Συντονιστές υγειονομικών υπηρεσιών 7

Συντονιστές πεδίου 46

(ΣΑ, 13/10/18)Διαβάστε ακόμη: