Πρωτογενές πλεόνασμα 603 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο * Νέοι απλήρωτοι φόροι 1,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο * Στο 0,4% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Νοέμβριο * 2,039 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες * Αύξηση 15,7% στις ελληνικές εξαγωγές το 2018 * ΙΟΒΕ: Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Ιανουάριο

24/7/18

Πώς φορολογούνται τα αποκτήματα του γάμου


Δεν αποτελούν εισόδημα και άρα δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, τα χρηματικά ποσά που εισπράττει σύζυγος στο πλαίσιο αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1400 του Αστικού Κώδικα, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Διευκρινίζεται δε πως στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.Η εφορία δεν αντιμετωπίζει τα αποκτήματα του γάμου ως εισόδημα. Αυτά αναγράφονται στον κωδικό 781 της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και δεν υπόκεινται ούτε σε εισφορά αλληλεγγύης.

Τα εν λόγω ποσά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με την τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή. Διατροφή που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα της διάστασης των συζύγων, αποτελεί εισόδημα που απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Υπόκειται, ωστόσο, σε εισφορά αλληλεγγύης κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Να σημειωθεί πως η απόδοση στο δικαιούχο σύζυγο χρηματικής παροχής στο πλαίσιο αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ύψους 3,6%. Η παραπάνω επιβάρυνση ισχύει είτε η απόδοση γίνεται με δικαστική απόφαση, είτε με σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Πηγή: insider.gr (ΤΡ, 24/7/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!