Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης ενόψει Πάσχα * 1,66 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Φεβρουάριο * Εργάνη: 43.373 νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο * Στο 1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο * ΤτΕ: 1,85 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 3μηνου * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Ιανουάριο * Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 75 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

4/7/18

Έλεγχοι και σε προηγούμενες χρήσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb


Πώς γίνεται η δήλωση
Eντός των επομένων ημερών τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα δήλωσης των ακινήτων και των εισοδημάτων που προκύπτουν από αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ιδιαίτερης μέριμνας θα πρέπει ωστόσο να τύχει το γεγονός ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει σχεδόν σε καθημερινή βάση να δηλώνεται στο σύστημα ή κάθε μίσθωση ξεχωριστά, γεγονός το οποίο πρακτικά αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα.

Κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κάθε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Φορολογούμενος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 2016

Tην ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχων, η οποίοι εκτείνονται και σε παλαιότερες χρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ειδοποίησης που εστάλη σε διαχειριστη ακινήτου στα Χανιά, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με χρηματικά εμβάσματα που έλαβε στη διάρκεια του 2016 από την Airbnb για την τουριστική εκμετάλλευση ακινήτου.

Σε περίπτωση κατά την οποία τόσο ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, όσο και οποιοσδήποτε άλλος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε μη υπόχρεο τήρησης βιβλίων, όπως ισχύει στην περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.Πιο συγκεκριμένα, οι κινήσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:

1. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει.

2. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

· ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,

· το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,

· η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,

· τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και

· ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

3. Ως «Ακίνητο» ορίζεται:

· Το διαμέρισμα,

· Η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

· Οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

· Τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι, ή να μισθώνονται τμηματικά.

- Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

- Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

- Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

- Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

Πηγή: forologikanea.gr (ΤΕ, 4/7/18)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
Έφτασαν τα πρώτα ραβασάκια της Εφορίας σε ιδιοκτήτες AirbnbΔιαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!