ΕΛ.ΑΣ.: Επιστροφή πινακίδων-αδειών κυκλοφορίας λόγω εκλογών * Απεργούν τα διαγνωστικά κέντρα έως το Σάββατο 25/5 * Ελεύθερα τα διόδια τις Κυριακές των εκλογών * Στο 1,5 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο * Στο 1,790 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Μάρτιο * ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό κατά 110.895 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων τον Απρίλιο * ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν κατά 1,1% οι άνεργοι τον Απρίλιο

27/6/18

Πότε επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς


Σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν είτε σε αλλοδαπούς είτε σε ημεδαπούς, επιβάλλεται με βάση τη νομοθεσία ο φόρος κληρονομιάς.

Εκτός από την ακίνητη περιουσία, ο εν λόγω φόρος επιβαρύνει και την κινητή περιουσία που ανήκει σε Έλληνα ή αλλοδαπό, που κατοικεί στην Ελλάδα. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, είναι είτε ο κληρονόμος, είτε ο κληροδόχος, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Η προθεσμία για τη δήλωση του φόρου κληρονομιάς εξαντλείται σε διάστημα έξι μηνών από το θάνατο, εφόσον ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην Ελλάδα και σε διάστημα ενός έτους, εάν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι του διέμεναν κατά τη στιγμή του θανάτου, στο εξωτερικό.

Πότε ξεκινά η προθεσμία υποβολής
Επί της ουσίας ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, ξεκινά από τη στιγμή του θανάτου του κληρονομούμενου, τη δημοσίευση της διαθήκης ή τη δημοσίευση στον τύπο, της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια. Επιπλέον, αρχίζει από το θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, εφόσον αυτός δεν υπέβαλε δήλωση, από τη λήξη της επιδικίας, τη συνένωση της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, την απαλλοτρίωση και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.Δικαίωμα παράτασης στην προθεσμία

Σε ο,τι αφορά στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φόρου κληρονομιάς, μπορεί να παραταθεί για τρεις μήνες επιπλέον, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άλλη δυνατότητα παράτασης. Το αίτημα για την χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής, μπορεί να υποβληθεί ακόμα και μετά τη λήξη της, αλλά πάντοτε μέσα στο τρίμηνο που ακολουθεί.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς είναι:

· Ληξιαρχική πράξη θανάτου

· Aντίγραφο διαθήκης

· Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο

· Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής

· Πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού

· Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου

Η δήλωση του φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται στη ΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκε η περιοχή τελευταίας κατοικίας στου θανόντα. Ωστόσο, εάν ο κληρονομούμενος κατοικούσε στο εξωτερικό, τότε η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο κληρονομούμενος διέμενε στο εξωτερικό, αλλά πέθανε στην Ελλάδα τότε η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ του τόπου θανάτου. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ορισμού άλλης αρμόδιας ΔΟΥ, μετά από αίτηση όλων των δικαιούχων στην κληρονομιά και μετά από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Πηγή: forologikanea.gr (ΤΕ, 27/6/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!