Στα 358,948 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2018 * Εργάνη: Χάθηκαν 22.333 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο * Χωρίς ΗΣΑΠ 11:00-14:00 την Πέμπτη 21/2 λόγω στάσης εργασίας * Πρωτογενές πλεόνασμα 603 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο * Νέοι απλήρωτοι φόροι 1,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο * Στο 0,4% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Νοέμβριο * 2,039 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

15/5/18

Απλούστερη η σύσταση ΕΠΕ - Τι αλλάζει


Αλλαγές στη σύσταση των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης φέρνει το νομοσχέδιο «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Άλλες Διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή και επιβάλλει τροποποιήσεις στον παλαιό νόμο του 1955 (ν. 3190), απλουστεύοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες για τη σύστασή μίας εταιρείας αυτής της μορφής.

Σημαντικό είναι ότι απλοποιείται η εγκατάσταση για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες προέρχονται από την Ε.Ε. και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς πλεόν δεν απαιτείται η έκδοση «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή, ενώ στην περίπτωση των αλλοδαπών εταιρειών τρίτης χώρας η έκδοση της «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια αρχή, παραμένει ως προϋπόθεση.

Επίσης για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ΕΠΕ, η οποία προέρχεται από Τρίτη Χώρα εκτός Ε.Ε., απαιτείται η έκδοση «απόφασης έγκρισης εγκατάστασης» από τη διεύθυνση εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή την Περιφερειακής Ενότητα κατά λόγο αρμοδιότητας.Μερικές βασικές αλλαγές του προτεινόμενου νομοσχεδίου αφορούν στον τρόπο απόδοσης της επωνυμίας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς πλέον δεν θα είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης, αλλά και από άλλες ενδείξεις (φανταστική επωνυμία). Ωστόσο στην περίπτωση της φανταστικής επωνυμίας θα πρέπει να υφίστανται οι γενικά παραδεκτές αρχές από το νόμο σχετικά με τις επωνυμίας καθώς και η αρχή της αλήθειας, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούνται επωνυμίες που μπορεί να είναι παραπλανητικές ως προς την πραγματική ταυτότητα του επιχειρηματία ή την έκταση της επιχείρησης καθώς και τις σχέσεις του επιχειρηματία με τρίτους.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΕΠΕ ως κεφαλαιουχική εταιρεία, πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε κεφάλαιο, να σχηματίζεται είτε από μετρητά, είτε από εισφορές σε είδος, ενώ το ύψος του κεφαλαίου καθορίζεται ελεύθερα. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι εισφορές σε είδος θα πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του νόμο 2190/20.

Επίσης, η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων της ΕΠΕ καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους, ωστόσο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα ήταν 30 ευρώ.

Οι αλλαγές στο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην αξία των μερίδων και των μεριδίων συμμετοχής, χωρίς να είναι δυνατή η μείωση της ονομαστικής αξίας του μεριδίου κάτω από 1 ευρώ.

Συν τοις άλλοις επικαιροποιούνται τα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα της εταιρείας (επιστολές και έγγραφα παραγγελίας), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2017/1132 με αντικατάσταση της αναφορά στο μητρώο ΕΠΕ, με αναφορά στο ΓΕΜΗ.

Στο σχέδιο νόμου αλλάζει και η ρύθμιση που αφορά στα ποσοστά διπλής πλειοψηφίας από ¾ σε 2/3 έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια του άρθρου 44 με το άρθρο 38 του νόμου 3190/55. Σημειώνεται ότι η απόφαση των εταίρων για η λύση της εταιρείας, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 με σχετική αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, αρκεί να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο.

(ΤΡ, 15/5/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!