1,66 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Φεβρουάριο * Εργάνη: 43.373 νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο * Στο 1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο * ΤτΕ: 1,85 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 3μηνου * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Ιανουάριο * Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 75 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

14/5/18

Τι ισχύει για τροποποιητικές δηλώσεις μετά από λάθος ποσό σε μισθό ή σύνταξη


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση διορθωτικής βεβαίωσης μετά την επιστροφή ολόκληρου του ποσού, από πλευράς εργαζόμενων ή συνταξιούχων, σε περίπτωση λανθασμένης καταβολής ποσού προς το μέρος τους από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένες διευκρινίσεις έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, τις οποίες υποβάλλουν οι φορολογούμενοι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε επέστρεψαν στον εργοδότη τους αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης του λόγω σφάλματος – για παράδειγμα υπολογισμοί κατηγοριοποίησης εισοδήματος -, προχώρησε στην έκδοση διορθωτικής βεβαίωσης ή τροποποίησε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο TAXIS.Απαραίτητη προϋπόθεση η πλήρης εξόφληση των επιστρεφόμενων ποσών
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όταν επιστρέφεται ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθείσα αποδοχή ή σύνταξη, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, εάν δεν ολοκληρωθεί η πλήρης εξόφληση των ποσών αυτών. Έτσι, χωρίς τη χορήγηση των συγκεκριμένων βεβαιώσεων, δεν μπορεί να υποβληθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών.

Πότε δεν θεωρούνται εκπρόθεσμες οι τροποποιητικές
Προϋπόθεση για να μην θεωρούνται εμπρόθεσμες και να μην επιβληθούν κυρώσεις, οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται λόγω λάθος του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης - και όχι λόγω υπαιτιότητας του μισθωτού ή του συνταξιούχου -, είναι να υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Τι λαμβάνεται υπόψη κατά την εκκαθάριση
Όταν μάλιστα πραγματοποιείται η εκκαθάριση, λαμβάνονται υπόψη προς συμψηφισμό, όλοι οι φόροι που παρακρατήθηκαν και προκαταβλήθηκαν, εφόσον σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία παραγραφής για τον συμψηφισμό τους, ξεκινάει από το τέλος του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών και όχι από το τέλος του έτους, κατά το οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης. Κι αυτό διότι δεν ήταν εφικτή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, πριν την έκδοση των διορθοτικών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων.

Πληρωμή φόρου από χρεωστικές τροποποιητικές δηλώσεις
Σε ό,τι αφορά στην πληρωμή του φόρου από χρεωστικές τροποποιητικές δηλώσεις φορολογικών ετών από το 2014 και ύστερα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 67 ν. 4172/2013. Αντίστοιχα για την καταβολή του φόρου, φορολογικών ετών πριν από 2014 και νωρίτερα, εφαρμόζονται τα όσα προβλέπει η παράγραφος 10 του άρθρου 9 ν.2238/1994.

Πηγή: forologikanea.gr (ΔΕ, 14/5/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!