Στα 337,4 δισ. το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του έτους * ΟΑΕΔ: 858.069 οι άνεργοι τον Ιούνιο * Εξωδικαστικός: Στην πλατφόρμα τα χρέη του 2018 * Τέλος ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας από τη Δευτέρα * ΤτΕ: Πρωτογενές έλλειμμα 1,9 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 - Ταμειακό έλλειμμα 3,388 δισ. ευρώ * Στο 0,2% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

1/5/18

Φορολογική δήλωση 2018: Ποιες δαπάνες δεν θεωρούνται τεκμήρια και δαπάνες διαβίωσης


Στον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης αφορά η συμπλήρωση του πίνακα 5 του εντύπου Ε1 για το φορολογικό έτος 2017. Σε αυτόν περιλαμβάνονται τόσο τα στοιχειά προσδιορισμού εισοδήματος σύμφωνα με τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης, όσο και οι ετήσιες δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τον εκάστοτε φορολογούμενο.

Συγκεκριμένες εξαιρέσεις ισχύουν ωστόσο, για περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στα όσα ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος περί ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης και διαπάνης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Οι εξαιρέσεις από την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης

Απαλλαγή αναπήρων
Όταν προκύπτει αντικειμενική δαπάνη για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας

Απαλλαγή όσων ζουν στο εξωτερικό
Επιπλέον απαλλάσσονται τα αλλοδαπά πρόσωπα που δεν μένουν μόνιμα στη χώρα μας ή οι Έλληνες που μένουν νόμιμα στο εξωτερικό, και συνεργάζονται αποκλειστικά με γραφεία επιχειρήσεων, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή ισχύει για το ποσό που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ ή την κατοικία.

Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων
Εκτός διατάξεων περί αντικειμενικής δαπάνης μένουν και οι επιχειρήσεις, που μεταπωλούν αυτοκίνητα.

Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000, και για την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση. Αφορούν δηλαδή περιπτώσεις, κατά τις οποίες η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος, έχουν παραμείνει στη ΔΟΥ, στην οποία έγινε η μεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση μεταπώλησης μέχρι και την ημερομηνία μεταπώλησης από αυτή σε τρίτο, και εφόσον το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δεν κυκλοφόρησε παράνομα.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μεταπώλησης, είναι υποχρεωμένες, μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν στο οικείο έτος.

Σε ό,τι αφορά ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι συγκεκριμένες δαπάνες αφορούν δαπάνες από 1.1.2010 και μετά.Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
Το ίδιο ισχύει και για την αντικειμενική δαπάνη, η οποία σχετίζεται με σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μονίμων κατοίκων εξωτερικού, ανεξάρτητα από το μήκος και εάν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.

Αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης
Των διατάξεων περί αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εξαιρείται η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως πάγιος εξοπλισμός θεωρούνται τα μηχανήματα, οι υπολογιστές, τα έπιπλα, τα σκεύη, τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα μοτοποδήλατα, οι μοτοσυκλέτες, τα σκάφη, τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης ή για την άσκηση επαγγέλματος.

Στον πάγιο εξοπλισμό ωστόσο δεν εντάσσεται η ανέγερση οικοδομής.

Αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα
Επιπλέον εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα, τα οποία προορίζονται για άτομα με κινητικές αναπηρίες πάνω από 67%

Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να διαθέτουν άδεια της αρμόδιας αρχής, για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

Συνταξιούχοι άνω των 65
Αναφορικά με τις αντικειμενικές δαπάνες που αφορούν συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπολογίζονται μειωμένες κατά 30%.

Εξαίρεση από τα τεκμήρια περιουσιακών στοιχείων

Απόκτηση εισοδημάτων στο εξωτερικό
Των όσων ορίζονται στο άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, από τη στιγμή που δεν αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Φορολογική κατοικία στο εξωτερικό
Τα τεκμήρια για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται ούτε για τα φυσικά πρόσωπά, τα οποία διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Διπλωμάτες και εργαζόμενοι στην Ε.Ε.
Των διατάξεων για τα τεκμήρια εξαιρούνται τέλος όλοι οι ξένοι διπλωματικοί ή προξενικοί εκπρόσωποι, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για την διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων, όντας πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου. Επίσης, όσα φυσικά πρόσωπα εργάζονται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού.

Πηγή: forologikanea.gr (ΤΡ, 1/5/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!