Πλέονασμα €916 εκατ. στο πεντάμηνο του 2019 * Αυξήθηκαν κατά 2,1% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ * Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου * Εργάνη: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων στο 5μηνο * Μείωση των ακάλυπτων επιταγών στο πεντάμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,4% των κενών θέσεων εργασίας * Από 8 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

22/4/18

Πώς να προστατεύσετε από πλειστηριασμό την πρώτη σας κατοικία με βάση τον Νόμο Κατσέλη-Σταθάκη


Η διαδικασία βήμα-βήμα
Αν το οικογενειακό σου εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή φθάνει έως τις 40.800 ευρώ (άγαμος: 13.906 ευρώ, ζευγάρι: 23.659 ευρώ και κάθε παιδί: 5.714 ευρώ) και η κύρια κατοικία σου έχει αντικειμενική αξία μεταξύ 180 χιλ. και 280 χιλ. (ζευγάρι: 220 χιλ. και 20 χιλ. για κάθε παιδί),

Αν το οικογενειακό σου εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή φθάνει έως τις 24.000 ευρώ (άγαμος: 8.180 ευρώ, ζευγάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361 ευρώ) και η κύρια κατοικία σου έχει αντικειμενική αξία μεταξύ 120 χιλ. και 220 χιλ. (ζευγάρι: 160 χιλ. και 20 χιλ. για κάθε παιδί),

έως τις 31/12/18 μπορείς να υποβάλεις στο δικαστήριο, στο πλαίσιο του Ν. Κατσέλη-Σταθάκη, πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία σου. Είναι καλό να ακολουθήσεις πρώτα αυτές και ύστερα να αιτηθείς για τον Νόμο Κατσέλη.Ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη (Νόμος Σταθάκη) είναι ένα πλήρες πλαίσιο προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης οφειλών με ταυτόχρονη προστασία των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των ελ. επαγγελματιών που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους.

-Σε αφορά αν είσαι μισθωτός, συνταξιούχος, άνεργος, ελ. επαγγελματίας, & πρώην έμπορος που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχεις χάσει την πτωχευτική ικανότητα & δεν τελείς υπό πτώχευση

-Με την αναθεώρηση του αρχικού Νόμου ρυθμίζεται πλέον το σύνολο των οφειλών (τράπεζες, εφορία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), δηλαδή το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, και όχι μόνον το στεγαστικό δάνειο όπως ίσχυε στον παλιότερο Νόμο

-Στο αναθεωρημένο πλαίσιο τέθηκε το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών

-Ο Νόμος έχει ειδικές ευεργετικές διατάξεις για όσους δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία και έχουν μη εξασφαλισμένες οφειλές (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κοκ) αλλά και για όσους έχουν μικροοφειλές κάτω των 20 χιλιάδων ευρώ και μηδενικά εισοδήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου είναι υποχρεωτικό να οριστούν δόσεις αποπληρωμής στο επίπεδο της διαφοράς των εισοδημάτων από το ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και παράλληλα να επιδικαστεί σημαντική ή πλήρης διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών για τη μεν πρώτη κατηγορία κατόπιν τριών ετών για τη δε δεύτερη μετά από 18 μήνες

-Καταθέτεις αίτηση στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας σου με πλήθος συνοδευτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή σου κατάσταση

-Ο ίδιος ο Νόμος προτρέπει πριν κάνεις αίτηση να προσφύγεις σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρύθμιση των υποχρεώσεών σου, με την παρέμβαση του συνηγόρου σου ή και της διαμεσολάβησης με γνώμονα την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης σου. Σε κάθε περίπτωση αν αυτές οι ενέργειες έχουν γίνει και απέβησαν άκαρπες ή αν ο χρόνος δεν επιτρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός μπορείς να κάνεις αίτηση υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου χωρίς να κάνεις χρήση αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα συμβιβασμού με τους πιστωτές σου και μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο, σε προδικαστικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δίκη και να έχουν ληφθεί υπόψη οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου που προστατεύουν την κύρια κατοικία, εισόδημα στο ύψους των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και πιθανή διαγραφή μέρους του χρέους.

-Στην αίτηση περιλαμβάνεται και τυχόν αίτημα για την ταχεία διευθέτηση-διαγραφή των μικροοφειλών σου (εφόσον δεν έχεις εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία), όπως και σχέδιο αποπληρωμής (διευθέτησης) των οφειλών σου

-Προσωρινό δικαστήριο: Μετά την πάροδο δύο μηνών, εφόσον οι πιστωτές σου δεν έχουν συμβιβαστεί προδικαστικά & η αίτηση σου είναι παραδεκτή, ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για την εξάμηνη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου και σου ορίζει το ύψος της δόσης που θα καταβάλεις προς κάθε πιστωτή που έχεις συμπεριλάβει στην αίτηση σου / Οι δόσεις που ορίζονται λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σου / Το προσωρινό δικαστήριο γίνεται εν αναμονή της δίκης

-Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές

-Τελικό δικαστήριο: Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης σου. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι συνεπής στην καταβολή των δόσεων που όρισε το προσωρινό δικαστήριο

-Μεταξύ προσωρινού και τελικού δικαστηρίου και εφόσον οι πιστωτές σου έχουν σαφή εκτίμηση για την κρίση του δικαστηρίου, μπορείς ακόμα -με ευνοϊκότερους όρους- να διαπραγματευτείς ρύθμιση των οφειλών σου με τους πιστωτές σου με τη συνδρομή του συνηγόρου σου.

Πηγή: ofeiles.gr (ΚΥ, 22/4/18)

Δείτε εδώ σχετικά άρθραFinancial & Law:
Έχετε τραπεζικές οφειλές; Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να τις ρυθμίσετε αποτελεσματικά με τη βοήθεια των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!