Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης ενόψει Πάσχα * 1,66 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Φεβρουάριο * Εργάνη: 43.373 νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο * Στο 1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο * ΤτΕ: 1,85 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 3μηνου * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Ιανουάριο * Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 75 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

23/4/18

Τι ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχων


Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όχι αναπηρίας ή χηρείας.

Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους καθώς επίσης και πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται οι μέχρι 12.5.2016 συνταξιούχοι λόγω γήρατος που έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ, ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Αντίθετα, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην περίπτωση εργασίας συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή, είτε αναλογική σύνταξη από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμόζεται:

- Σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που διορίζονται ως αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και ως μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ), εφόσον ο διορισμός στις ανωτέρω θέσεις γίνει μετά την 13.5.2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

- Σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 και μετά που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2025.

- Για τους συνταξιούχους των λοιπών-πλην του πρώην ΟΓΑ- φορέων κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου μέχρι 12.5.2016 καθώς και για εκείνους στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31.12.2016 και εξακολουθούν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016.

Στο άρθρο 20 Ν. 4387/2016 εμπίπτουν οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνά ετησίως το ποσό των 4.923,12 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται, ήτοι για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

(ΔΕ, 23/4/18)


Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!