Θεσμοί: «Κάντε αυτό που νομίζετε, αρκεί να επιτυγχάνονται οι στόχοι» * Στα 382 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο εξάμηνο 2019 * Παρατείνεται έως τις 30/9/19 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το «Επιχειρούμε έξω» * Νέοι απλήρωτοι φόροι 3,1 δισ. σε 5 μήνες * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 17,6% η ανεργία τον Απρίλιο * Κατά 0,3% μειώθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο

28/2/18

Μεταναστεύεις; Πες το και στην Εφορία!


Όσοι πάρουν την απόφαση να μεταναστεύσουν θα πρέπει να ενημερώσουν εκτός από τους δικούς τους και... την Εφορία. Οι φορολογούμενοι που θα γίνουν κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να περάσουν από τη ΔΟΥ τους και να δηλώσουν όχι απλώς τον νέο τόπο διαμονής αλλά και τη νέα φορολογική κατοικία τους.

Η Εφορία θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία αυτά ώστε να μην φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα.

Οσοι αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική κατοικία τους, ενώ στην Ελλάδα δηλώνουν εγχώρια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία αν τυχόν υπάρχουν.

Ειδικά όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως 31 Δεκεμβρίου 2017.ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΥ
Για να πραγματοποιηθεί φορολογικά η διαδικασία μετεγκατάστασης θα πρέπει ο κάτοικος εξωτερικού να μεταφέρει του ΑΦΜ του στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Πριν από κάθε κίνηση θα πρέπει να κάνει αίτηση στη ΔΟΥ όπου ανήκει μέχρι την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του έτους το οποίο έπεται του έτους αναχώρησης και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι:
- Πιστοποιητικό / βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από τη χώρα μετεγκατάστασης ή
- Αντίγραφο της εκκαθάρισης / της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος.
Επιπλέον, θα πρέπει να ορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, μπορεί να προσκομίσει την αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
Σε περίπτωση που δεν εργάζεται ο ενδιαφερόμενος στο εξωτερικό τότε καλείται να προσκομίσει βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια Αρχή η οποία θα αποδεικνύει τη διαμονή του.
Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στα ελληνικά και να φέρουν τη σχετική σφραγίδα Apostille. Εξαιρούνται οι αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές Αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτήσουν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας.
Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού να υποβάλει δήλωση διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα ακόμα κι αν είναι της τάξης των ολίγων λεπτών του ευρώ.
Αντίθετα, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει για παράδειγμα μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού:

1. Φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε προηγούμενο της δήλωσης φορολογικό έτος.
2. Δεν δικαιούνται αφορολόγητο όριο και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών. Ειδικότερα, οι κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και
α) τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα, ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους κατοικίας τους.
3. Πρέπει να δηλώσουν την αλλαγή φορολογικής τους κατοικίας. Αλλιώς φορολογείται ένας κάτοικος Ελλάδας και αλλιώς ένας Ελληνας που είναι όμως κάτοικος εξωτερικού. Η αλλαγή αυτή γίνεται κυρίως με τη μεταφορά του ΑΦΜ στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
4. Υποβάλλουν τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Τaxisnet (www.aade.gr).
5. Η ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικών κατοίκων εξωτερικού είναι έως 30/6/2017. Ειδικά όσοι μετέβαλαν ή μεταβάλουν την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως 31/12/2017.
6. Για τους συζύγους που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης των συζύγων. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.
7. Στις συντάξεις φορολογικών κατοίκων εξωτερικού ελέγχεται αν:
- Φορολογείται και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη
- Φορολογείται μόνο στο κράτος κατοικίας
- Φορολογείται μόνο στο κράτος πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη).
8. Τα τεκμήρια για αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λπ. δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, απόσβεση δανείων κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα πιάνεται στην παγίδα των τεκμηρίων.
9. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται μόνο για εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού. Προκειμένου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών μειώνεται κατά 30%.
10. Τεκμήρια αγοράς: Οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται εφόσον ένας κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από ελληνικές πηγές. Συνεπώς, αν ένας κάτοικος εξωτερικού πραγματοποιήσει αγορά που δεν καλύπτεται από τα εισοδήματά του, τρέχοντα και παρελθόντα μέσω ανάλωσης κεφαλαίου, καλείται να φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων.
11. Δόσεις δανείων: Εφόσον έχουν ληφθεί δάνεια από ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα ή έλληνα φορολογικό κάτοικο, οι τοκοχρεολυτικές δόσεις που καταβάλλονται αποτελούν επίσης τεκμήρια που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό γιατί οι δόσεις δανείων εμπίπτουν στις κατηγορίες των δαπανών απόκτησης περιουσίας και όχι στα ετήσια τεκμήρια διαβίωσης.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ (ΤΕ, 28/2/18)Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Διαβάστε ακόμη: