ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 838 εκατ. στο α' δίμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας στο δ' τρίμηνο του 2018 * Πρωτογενές πλεόνασμα 823 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο * Εργάνη: 27.840 νέες θέσεις απασχόλησης τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,7% αυξήθηκε η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο * Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος στο 0,6% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο * Θερινή ώρα (+1) από την Κυριακή 31 Μαρτίου

9/2/18

Μέχρι τα 24 έτη τους τα παιδιά μπορούν να πάρουν σύνταξη θανάτου του γονέα


Έως και για 6 χρόνια παραπάνω (μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας) δικαιούνται τα παιδιά (νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά) να πάρουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Η προϋπόθεση που ισχύει γενικά είναι τα παιδιά να είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή.Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ανήκουν στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013. Με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4186/2013, καθορίζεται ότι το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

Επί της ουσίας, τόσο το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», όσο και το ΙΕΚ, αποτελούν σχολές επαγγελματικής κατάρτισης ενταγμένες στο μη τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, που απονέμουν ισόβαθμους τίτλους σπουδών ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5.

«Εφόσον η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, έχει ήδη εντάξει στους δικαιούχους σύνταξης, λόγω θανάτου, τους φοιτητές των ΙΕΚ και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα οποία λειτουργούν ως φορείς εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, κρίνεται ορθό από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους σύνταξης, όσοι φοιτούν στο "Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας". Ευνόητο είναι ότι και, σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, οι οποίες ρυθμίζουν συνολικά τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια χορήγησης σύνταξης, λόγω θανάτου, σε σπουδάζοντα τέκνα».

Πηγή: news.gr (ΠΑ, 9/2/18)Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Διαβάστε ακόμη: