ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 838 εκατ. στο α' δίμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας στο δ' τρίμηνο του 2018 * Πρωτογενές πλεόνασμα 823 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο * Εργάνη: 27.840 νέες θέσεις απασχόλησης τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,7% αυξήθηκε η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο * Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος στο 0,6% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο * Θερινή ώρα (+1) από την Κυριακή 31 Μαρτίου

21/1/18

Οι τρεις "οριστικές" λύσεις που προτείνουν στους "κόκκινους" δανειολήπτες οι τράπεζες


Να παραδώσουν το υποθηκευμένο ακίνητό τους για να ξεχρεώσουν καλούν οι τράπεζες τους οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια. Σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα δάνεια που έχουν «κοκκινίσει» και δεν εξυπηρετούνται, τα πιστωτικά ιδρύματα θέτουν σε πλήρη εφαρμογή όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας.

Τη στιγμή που οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, οι τράπεζες ξεκινούν να «τρέχουν» τις λεγόμενες λύσεις οριστικού χαρακτήρα. Ζητούν από τους υπερχρεωμένους πολίτες, που έχουν υποθηκεύσει κάποιο ακίνητο ως εγγύηση για το δάνειό τους, να το παραδώσουν ή να το πουλήσουν σε αυτές, προκειμένου να εξοφληθεί ή να μειωθεί η οφειλή τους. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να το πουλήσουν τους δίνεται η επιλογή να μείνουν για ένα χρονικό διάστημα στο σπίτι τους, καταβάλλοντας ενοίκιο στην τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον οφειλέτη.

Με τους πλειστηριασμούς να κρέμονται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των υπερχρεωμένων πολιτών και την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών να παίρνει σύντομα... φωτιά, οι διοικήσεις των τραπεζών βάζουν πιο επιτακτικά από ποτέ στο τραπέζι τις λύσεις οριστικής διευθέτησης για στεγαστικά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Σε ενημερωτικά φυλλάδια που έχουν αποστείλει στα στελέχη τους οι διοικήσεις των τραπεζών τούς αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουν δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αναφέρονται ενδεικτικά αφενός οι τύποι ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά κατηγορίες, με βάση τη χρονική διάρκεια της ρυθμίσεως, το αποτέλεσμα αυτής και τον βαθμό σύμπραξης του οφειλέτη, και αφετέρου οι τύποι οριστικών λύσεων.Τρόποι αντιμετώπισης

Η απαρίθμηση των τύπων ρυθμίσεων και οριστικών λύσεων δεν είναι εξαντλητική, με την έννοια ότι η τράπεζα επιφυλάσσεται να προτείνει ή να εξετάσει και άλλους τρόπους αντιμετώπισης για τη διευκόλυνση του οφειλέτη να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει.

Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η βιωσιμότητα της λύσεως. Με τους τρόπους αυτούς οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να σφίξουν τον κλοιό γύρω από τους οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια, προκειμένου να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις.

Το γεγονός άλλωστε ότι πολλά «πράσινα» δάνεια γίνονται και πάλι «κόκκινα» λόγω της αδυναμίας (αλλά και της απροθυμίας σε κάποιες περιπτώσεις) των πολιτών να τα εξυπηρετήσουν φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Οι τράπεζες θα καθορίσουν τον τύπο ρύθμισης ή συνδυασμό αυτών που σε κάθε περίπτωση προσφέρει, αφού αξιολογήσουν την περιουσιακή κατάσταση και τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, τις τυχόν υπάρχουσες ή προσφερόμενες εξασφαλίσεις, την προηγούμενη οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά του και τις κεφαλαιακές και εποπτικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικά για τα δάνεια με υποθηκευμένα ακίνητα προτείνονται τρεις λύσεις οριστικού χαρακτήρα, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης της τράπεζας. Ειδικότερα:

1 Εθελοντική παράδοση. Οι τράπεζες ζητούν από τους δανειολήπτες την εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης παραχωρεί οικειοθελώς, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες, την κυριότητα του προσημειωμένου ακινήτου στο ίδρυμα.

Ειδικότερα, ύστερα από πρόταση του οφειλέτη και αποδοχή της τράπεζας, μεταβιβάζει στην τράπεζα (ή τρίτον) περιουσιακά στοιχεία του, στην έννοια των οποίων εμπίπτει και το τυχόν βεβαρημένο, για την εξασφάλιση του δανείου ή της πίστωσης, ακίνητο.
Αν μετά την παραχώρηση προκύπτει ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου, οφειλέτης και τράπεζα θα πρέπει να συμφωνήσουν τον τρόπο εξόφλησης, σημειώνοντας ότι τα έξοδα της μεταβίβασης αναλαμβάνονται από τον οφειλέτη.

2 Πώληση και ενοικίαση. Μία άλλη λύση που προσπαθούν να επιβάλουν οι τράπεζες είναι η μετατροπή του δανείου σε ενοικίαση - χρηματοδοτική μίσθωση. O οφειλέτης που δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του θα πρέπει να μεταβιβάσει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης - χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ουσιαστικά δηλαδή μετατρέπεται ο δανειολήπτης από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή στο ίδιο του το σπίτι, με τη μίσθωση μάλιστα να μην είναι εσαεί, παρά μόνο για ορισμένη χρονική περίοδο.

Ειδικότερα, ύστερα από πρόταση του οφειλέτη και αποδοχή της τράπεζας μεταβιβάζει την κυριότητα ακινήτου του στην τράπεζα (ή τρίτο), με τον οποίο συνάπτει σύμβαση μίσθωσης, απλής ή χρηματοδοτικής, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.

Το τίμημα της πώλησης φέρεται σε εξόφληση της οφειλής και, εάν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο, συμφωνείται ο τρόπος εξόφλησής του (μαζί με τα μισθώματα, με εφάπαξ καταβολή κ.λπ.). Και σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα της μεταβίβασης αναλαμβάνονται από τον οφειλέτη.

3 Εθελοντική εκποίηση. Εναλλακτικά οι τράπεζες προτείνουν στον οφειλέτη να προχωρήσει σε εθελοντική εκποίηση του ακινήτου που βαρύνεται με «κόκκινο» δάνειο.

O δανειολήπτης, δηλαδή, θα πρέπει να πουλήσει με τη θέλησή του και με τη σύμφωνη γνώμη της τράπεζας το ακίνητό του και στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο της οφειλής η τράπεζα θα προχωρά στη διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής.
Στον καμβά των πιεστικών λύσεων υπάρχει και αυτή του πλειστηριασμού, με αγοραστή την ίδια την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης, στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής.

Οι τράπεζες προτείνουν επίσης για την οριστική διευθέτηση της οφειλής τη μεταβίβαση της έννομης σχέσης ή εκχώρηση της απαίτησης. Τι σημαίνει αυτό; Συμφωνείται η μεταβίβαση της σύμβασης δανείου ή πίστωσης ή η εκχώρηση της οφειλής σε άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή τρίτο. Με τον τρόπο αυτόν ο οφειλέτης μπορεί να συγκεντρώσει το σύνολο των οφειλών του σε έναν φορέα.

Πτωχευτική εκκαθάριση και καταγγελία

Σε περίπτωση τώρα που οι πιθανότητες εξεύρεσης βιώσιμης λύσης είναι περιορισμένες, οι τράπεζες μπορούν να αποφασίσουν, με ή χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση της απαίτησης στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα και των συναφών διατάξεων.
Επίσης, εφόσον δεν βρίσκεται βιώσιμη λύση, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση δανείου ή πιστώσεως, διατηρώντας το δικαίωμα να ξεκινήσουν δικαστικές ενέργειες κατά του οφειλέτη και των λοιπών ενεχομένων, αλλά και στην αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων τους.

Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης

Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες λύσεις κι αν επιλεγεί, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο δανειολήπτης να κριθεί συνεργάσιμος.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:
■ Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.
■ Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του, αυτοπροσώπως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών.
■ Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική κατάστασή του εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από αυτόν.
■ Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική κατάστασή του, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων
λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του -κληρονομιά κ.λπ.-, απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.).
■ Συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης με τον δανειστή. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Σε «κλοιό» η πρώτη κατοικία!

Η χαραυγή του 2018 αφαίρεσε από τα χέρια των δανειοληπτών ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 εξέπνευσε η προστασία από πώληση σε fund ενήμερων και μη εξυπηρετούμενων δανείων, που συνδέονται με πρώτη κατοικία, αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ. Πρακτικά, από την αρχή του 2018 όλα τα δάνεια μπορούν να περάσουν στα χέρια των funds. Το fund που θα αγοράσει ένα δάνειο δεν μπορεί, πάντως, να μεταβάλει μονομερώς το επιτόκιο ή διάρκεια αποπληρωμής του, αλλά θα πρέπει να τηρήσει τους όρους του δανείου που έχει υπογραφεί μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του πολίτη.

Ποιες επιλογές απομένουν στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους;

Ο νόμος Κατσέλη, η συμφωνία με τις τράπεζες για ρύθμιση των οφειλών και ο εξωδικαστικός μηχανισμός (στον οποίο μπορούν να καταφύγουν μόνο επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες).
Το πιο γερό δίχτυ προστασίας αποτελεί ο νόμος Κατσέλη. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αισθάνεται κάποιος ασφαλής; Μετά την τροποποίησή του τον Δεκέμβριο του 2015 με τον νόμο 4346/2015 (νόμος Σταθάκη) προβλέπει:

1 Εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ για έναν ενήλικα (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη σε 220.000 για ζευγάρι, 240.000 για οικογένεια με ένα τέκνο, 260.000 για οικογένεια με δύο τέκνα και 280.000 για οικογένεια με τρία τέκνα) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα ενήλικα 13.906 ευρώ, ζευγάρι 23.659 ευρώ και κάθε παιδί 5.714 ευρώ), τότε αναδιαρθρώνονται τα δάνεια με βάση τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και του προσφέρεται πλήρης δικαστική κάλυψη.

2 Εφόσον συντρέχουν κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις, δηλαδή η αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη (ένας ενήλικας 120.000 ευρώ, ζευγάρι 160.000 ευρώ και 20.000 ανά τέκνο), και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ (άγαμος 8.180 ευρώ, ζευγάρι 13.917 ευρώ και κάθε παιδί 3.361 ευρώ), το Δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επί τριετία.

Με βάση αυτές τις διατάξεις η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επιμηκυνθεί έως 35 έτη και η συνολική οφειλή να προσαρμοστεί στα επίπεδα της μειωμένης εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του. Για όλες τις κατηγορίες προβλέπεται η δόση να υπολογίζεται εκ νέου, με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου (το χρέος μειώνεται έως την εμπορική αξία του ακινήτου) και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ποια είναι τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η τελική πρόταση

Οι τράπεζες λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη σε εξατομικευμένη βάση, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής.
Συγκεκριμένα, στην Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση ο δανειολήπτης θα δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού τα οποία θα συσχετίζονται με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθούν η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς και η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

Παρουσίαση

Η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη να προσέλθει, μαζί με τους τυχόν συνοφειλέτες ή/και εγγυητές, στο κατάστημα στο οποίο υπέβαλαν τα στοιχεία τους μέσω της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης για να γίνει παρουσίαση σε αυτούς των προτεινόμενων λύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης παραδίδεται στον οφειλέτη και στους λοιπούς συνενεχομένους το Τυποποιημένο Εντυπο Πρότασης Λύσεων έναντι απόδειξης παραλαβής, που ο οφειλέτης πρέπει να υπογράψει.
Αφού παραλάβει το Τυποποιημένο Εντυπο Πρότασης Λύσεων, ο οφειλέτης πρέπει εντός 15 εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί μία από τις προτεινόμενες λύσεις ή να αντιπροτείνει άλλη. Αν δεν κάνει τίποτα από τα δύο ο οφειλέτης, κατηγοριοποιείται ως μη συνεργάσιμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πηγή: Δημοκρατία (ΚΥ, 21/1/18)Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Financial & Law:
Έχετε τραπεζικές οφειλές; Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να τις ρυθμίσετε αποτελεσματικά με τη βοήθεια των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642