ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 838 εκατ. στο α' δίμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας στο δ' τρίμηνο του 2018 * Πρωτογενές πλεόνασμα 823 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο * Εργάνη: 27.840 νέες θέσεις απασχόλησης τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,7% αυξήθηκε η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο * Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος στο 0,6% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο * Θερινή ώρα (+1) από την Κυριακή 31 Μαρτίου

16/11/17

Και η διαμονή στα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος


Μια λεπτομέρεια που ίσως αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κρύβουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το κοινωνικό μέρισμα, η οποία όμως δεν έχει διευκρινιστεί, στο τι ακριβώς θα αφορά και αν θα είναι κριτήριο μόνιμης κατοικίας στη χώρα που ισχύει και στα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ ή κάποιο «παράθυρο» για τον ξεχωριστό υπολογισμό εισοδημάτων των φιλοξενουμένων αλλά με προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα στο τελικό εγκεκριμένο νομοσχέδιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το κοινωνικό μέρισμα αναφέρεται «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή άλλα για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.».Τα παραπάνω βεβαια όπως άλλωστε προκύπτει από το κείμενο της έκθεσης «Των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων , Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου» για το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για το μέρισμα, θα εξειδικεύσει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα ορισμένες τεχνικές ενστάσεις εκφράζει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, όπως διαµορφώθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, Τεχνικού, αναφέρει ότι δεδοµένου ότι το διανεµόµενο ποσό Κοινωνικού Μερίσµατος «δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες», πρέπει να τεθούν συγκεκριµένα δηµοσιονοµικά κριτήρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την τυχόν προσαύξησή του κατά την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης (πρβλ. άρθρο 15 ν. 4472/2017).

Επί του άρθρου 3 η υπηρεσία της Βουλής αναφέρει ότι με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι µε «απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, πλήρως ή µερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρµόδιος διαχειριστής, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179)». Αυτονόητο είναι, προκειµένου η ανωτέρω προβλεπόµενη χρηµατοδότηση να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ότι θα καλύψει αποκλειστικώς το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, και όχι άλλα κόστη των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: dikaiologitika.gr (16/11/17)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητα στα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματοςΑκολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Διαβάστε ακόμη: