ΤτΕ: Ελλειμμα 1,2 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιανουάριο * ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν κατά 50.700 οι άνεργοι τον Φεβρουάριο * ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 838 εκατ. στο α' δίμηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας στο δ' τρίμηνο του 2018 * Πρωτογενές πλεόνασμα 823 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο * Εργάνη: 27.840 νέες θέσεις απασχόλησης τον Φεβρουάριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,7% αυξήθηκε η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο * Θερινή ώρα (+1) από την Κυριακή 31 Μαρτίου

23/11/17

ΚΕΑ: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι στους οποίους ανεστάλη το επίδομα


Προθεσμία μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία της αναστολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης - ΚΕΑ, έχουν οι δικαιούχοι να μεταβούν στον δήμο προκειμένου να δηλώσουν τα ελλιπή στοιχεία στην αίτησή τους.

Εάν η διαδικασία γίνει εμπρόθεσμα, τότε το ΚΕΑ θα επαναχορηγηθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε, με το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά σε έγγραφο προς τις υπηρεσίες Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, αλλά και προς τα αρμόδια τμήματα των Δήμων που ασχολούνται με το ΚΕΑ, για να ρυθμιστεί το πρόβλημα που είχε ανακύψει με την αναστολή χιλιάδων βοηθημάτων. Στο έγγραφο γίνεται διάκριση ανάμεσα στις περιπτώσεις που η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχείων ή σε λήξη της άδειας διαμονής.Πιο αναλυτικά, όπως περιγράφεται στο έγγραφο:

Όπως κάνει γνωστό η εγκύκλιος την Δευτέρα 13/11/2017, ανακλήθηκαν 6.664 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση «Αναστολής». Για τις συγκεκριμένες αιτήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες «Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία τέθηκαν σε κατάσταση «Αναστολής» 16.838 αιτήσεις. Για τις περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ισχύουν εφεξής τα κάτωθι:

Τις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα (και πριν εκδοθεί το αρχείο πληρωμής) διεξάγονται οι μηνιαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων του ΚΕΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Οι διασταυρώσεις αφορούν το εξάμηνο αναφοράς του προηγούμενου μήνα. (Παράδειγμα: μέχρι την 10η Νοεμβρίου έγιναν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων, η εισοδηματική ενίσχυση των οποίων θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με μήνα αναφοράς τoν Οκτώβριο και εξάμηνο αναφοράς Απρίλιο – Σεπτέμβριο).

Οι αιτήσεις στις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού τίθενται σε κατάσταση «Αναστολής» με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (στο ανωτέρω παράδειγμα, 31 Οκτωβρίου) και δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο πληρωμής του μήνα αναφοράς (στο ανωτέρω παράδειγμα, η εισοδηματική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο). Ταυτόχρονα αποστέλλεται γραπτό ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην αίτηση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αναστολής εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, στο «Ιστορικό» κάθε αίτησης και δεν συμπίπτει με την αποστολή του γραπτού μηνύματος.

Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχείων, αντιμετωπίζονται ως εξής:
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής (στο ανωτέρω παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου) να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί. Υπογραμμίζεται, ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ του προγράμματος: ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία τα οποία αφορούν στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (στο ανωτέρω παράδειγμα, αν η αίτηση τροποποιείται το Νοέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Μάιος – Οκτώβριος. Αν η αίτηση τροποποιείται το Δεκέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Ιούνιος – Νοέμβριος).

Κατόπιν εισαγωγής των ορθών στοιχείων και σε περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε, με το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση.

Στην περίπτωση που η προθεσμία της παρέλθει χωρίς ο δικαιούχος να μεταβεί στο Δήμο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε η αίτηση θα ανακληθεί αυτομάτως.

Πάντα σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/συμψηφισμού ποσών. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αχρεωστήτως/συμψηφισθέντων ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε λήξη της άδειας διαμονής (περιπτώσεις νοικοκυριών που περιλαμβάνουν μέλη από την αλλοδαπή), αντιμετωπίζονται ως εξής:
Σε περίπτωση προσκόμισης της ανανεωμένης άδειας (ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής), o εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε ανάκληση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ανάκληση]). Εν συνεχεία, προβαίνει σε δημιουργία Νέας Αίτησης.
Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, χωρίς να αναγνωρίζεται αναδρομικότητα στην καταβολή.
Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει καταχωρηθεί στην αίτηση λανθασμένη ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας την ορθή ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.

Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε.

Πηγή: dikaiologitika.gr (23/11/17)Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Διαβάστε ακόμη: