Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Τα νέα επιδόματα επικινδυνότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων


Εκδόθηκε η απόφαση για τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένος ο υφυπουργός κ. Βίτσας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης καθορίζονται τα νέα δεδομένα που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε την Παρασκευή από την Βουλή, για το ύψος Επιδομάτων Κινδύνου και Ειδικών Αποζημιώσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα νέα επιδόματα


Πτητικό επίδομα

Οι κατηγορίες των δικαιούχων Πτητικού Επιδόματος Εξαμήνου έχουν ως ακολούθως:

α) Κατηγορία Α1
Κατώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί ιπτάμενοι τοποθετημένοι και προσκολλημένοι σε Πολεμικές Μοίρες αεριωθουμένων αεροσκαφών πολεμικού τύπου σταθερών πτερύγων, καθώς και εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι στο εξωτερικό, σε αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου, εφόσον ίπτανται με τα ανωτέρω αεροσκάφη και έχουν σύνολο ωρών πτήσεως σε αεροσκάφη πολεμικού τύπου μεγαλύτερο από 600 ώρες. Επίσης στην υπόψη κατηγορία υπάγονται και οι αξιωματικοί βαθμού Ταξιάρχου που είναι τοποθετημένοι σε μονάδες μαχητικών αεροσκαφών και εφόσον ίπτανται με τα ανωτέρω αεροσκάφη.

β) Κατηγορία Α2
Κατώτεροι και Ανώτεροι αξιωματικοί ιπτάμενοι, τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε Πολεμικές Μοίρες αεριωθουμένων αεροσκαφών πολεμικού τύπου σταθερών πτερύγων και εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι στο εξωτερικό πάνω σε αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου, εφόσον ίπτανται με τ' ανωτέρω αεροσκάφη και έχουν σύνολο ωρών πτήσεως σε αεροσκάφη πολεμικού τύπου λιγότερο από 600 ώρες. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής εφόσον ίπτανται ως μέλη πληρώματος με μαχητικά αεροσκάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' «Πληρώματα Αεροσκαφών -Ελικοπτέρων» της παρούσης.

γ) Κατηγορία A3
Κατώτεροι και Ανώτεροι Αξιωματικοί ιπτάμενοι, κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου εκπαιδευτού πτήσεων (αέρος), τοποθετημένοι σε Ελληνικές ή Συμμαχικές Μονάδες αεριωθουμένων και TURBOPROP αεροσκαφών εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων και εφόσον ίπτανται με αυτά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής εφόσον ίπτανται ως μέλη πληρώματος με εκπαιδευτικά αφή JET και TURBOPROP που αναφέρονται στο παράρτημα «Β» της παρούσης.

δ) Κατηγορίες Β1-Β2-Β3-Β4
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με αεροσκάφη και Ε/Π οποιουδήποτε τύπου και υπηρέτησαν σε Μονάδες αεροσκαφών ή ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με αεροσκάφη ή ελικόπτερα που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1.500, 1.200, 800 και 500 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου. Η αναγωγή σε ώρες πτήσεως με αεριωθούμενο αεροσκάφος πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών, με τους εξής συντελεστές:
1) Ώρες αεριωθούμενου αεροσκάφους πολεμικού τύπου: 1,00.
2) Ώρες αεριωθούμενου ή TURBOPROP αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων: 0,50.
3) Ώρες αεριωθούμενου, ελικοφόρου μεταφορικού
αεροσκάφους, ναυτικής συνεργασίας, πυροσβεστικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου (βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι κενά): 0,30.
4) Ώρες αεριωθούμενου ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, πυροσβεστικού, Ε/Π (βάρους κάτω των 4.000 Kgr) ψεκαστικών και ελικοφόρων εκπαιδευτικών:
0,28.

Στην κατηγορία Β3 εκτός των παραπάνω ανήκουν και οι ιπτάμενοι που είναι τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε πυροσβεστικά α/φη σταθερών πτερύγων, που επιχειρούν υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη, εφόσον ίπτανται με αυτά.

Οι ιπτάμενοι των επιθετικών Ε/Π APACHE του ΣΞ, των Ε/Π SUPER PUMA, SH-70B/6, ΑΒ-212 του ΠΝ εντάσσονται στην κατηγορία Β4 μέχρι τη συμπλήρωση 599 ωρών επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορία Β3 και για την ένταξή τους σε μεγαλύτερη κατηγορία της Β3 θα ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που ίπτανται.

ε) Κατηγορία Γ
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με οποιοδήποτε αεριωθούμενο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων που ανήκει σε Ελληνικές ή Συμμαχικές Ε.Δ.

στ) Κατηγορία Δ1
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη (δικινητήρια, πολυ-κινητήρια) βάρους πάνω από 4000 KGR όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα καθώς και με Ε/Π CHINOOK που εκτελούν υδροληψία.

ζ) Κατηγορία Δ2
Αξιωματικοί ιπτάμενοι, ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπασπιστές, εφόσον ίπτανται με ελικόπτερα πάνω από 4000KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα καθώς και με Α/Φ PZL.

η) Κατηγορία Δ3
Αξιωματικοί ιπτάμενοι ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπασπιστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα κάτω των 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. Επίσης σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αξιωματικοί - ανθυπασπιστές, ραδιοναυτίλοι και μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1500 ώρες πτήσεως και άνω, καθώς και υπαξιωματικοί ραδιοναυτίλοι και μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2000 ώρες πτήσεως και άνω. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση Ιπταμένου Ιατρού Αεροπορικής Ιατρικής εφόσον ίπτανται ως μέλη πληρώματος με εκπαιδευτικά α/φη C-130 και Ρ-3Β του Π.Ν.

θ) Κατηγορία Δ4
Υπαξιωματικοί ιπτάμενοι ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους πάνω από 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

ι) Κατηγορία Δ5
Υπαξιωματικοί ιπτάμενοι ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους κάτω από 4000 KGR, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.

ια) Κατηγορία Ε1-Ε2
Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές (Ε1) και Υπαξιωματικοί (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητος αεροσκαφών από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί, ανθυπασπιστές κατηγορίας Ε1 και υπαξιωματικοί κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως. Στην κατηγορία Ε1 υπάγονται και αξιωματικοί υγειονομικοί ιατροί με εξειδίκευση ιπταμένου ιατρού αεροπορικής ιατρικής, εφόσον βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής (Αρχικό/βασικό - Επιχειρησιακό) και ίπτανται ως μέλη πληρώματος με αεροσκάφη, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσης.

ιβ) Κατηγορία Ζ
Μαθητές Σχολής Ικάρων (Τμήμα ιπταμένων). ιγ) Κατηγορία Η
Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί ιπτάμενοι, που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού ως και μαθητές της Αεροπορίας Στρατού (αρχική εκπαίδευση).

ιδ) Κατηγορία Θ
Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ειδικοτήτων πληρωμάτων αεροσκαφών της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η ένταξη των Αξιωματικών ιπταμένων στις υποκατηγορίες της Β' κατηγορίας διενεργείται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτά οργάνων.

Οι αξιωματικοί ιπτάμενοι ανεξαρτήτως βαθμού των κατηγοριών Δ1, Δ2, Δ3 καθώς και οι ανθυπασπιστές ιπτάμενοι των κατηγοριών Δ2 και Δ3 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Γ, με τη συμπλήρωση κάθε φορά 600 ωρών πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται.

Οι υπαξιωματικοί ιπτάμενοι ανεξαρτήτως βαθμού των κατηγοριών Δ4 και Δ5 εντάσσονται στις αμέσως επόμενες κατηγορίες με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου που ίπτανται.

Δικαιούχοι πτητικού επιδόματος κατηγορίας Ι (Ι1 και Ι2) δεκαοκταμήνου, είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών ή άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με την παράγραφο Γ (5β) του παραρτήματος «Α» της παρούσης, που ίπτανται σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες αποστολές ή υπηρεσίες που απαιτούν την παρουσία τους κατά την διάρκεια της πτήσης, ως εξής:
α) Κατηγορία Ι1: Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπασπιστές. β) Κατηγορία Ι2: Υπαξιωματικοί.
ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Χορηγείται επιπλέον του πτητικού επιδόματος στους Αξιωματικούς ιπταμένους αεροσκαφών, που έχουν πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων και ορίζονται ως εκπαιδευτές πτήσεων (αέρος) με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις ώρες που ίπτανται μαζί με τους εκπαιδευόμενους χειριστών (αξιωματικούς ή μαθητές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ χειριστών), επί αεροσκαφών μονοθέσιων ή διπλού χειρισμού αεροσκαφών των Ελληνικών και Συμμαχικών Δυνάμεων, ανάλογα με την εκτελούμενη άσκηση και τη φάση της εκπαίδευσης.

Το πτητικό επίδομα εκπαιδευτών πτήσεων καθορίζεται σε ένα χιλιοστό (1/1000) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία Α1 πτητικού επιδόματος για κάθε ώρα εκπαιδευτικής πτήσεως και μέχρι είκοσι (20) ώρες πτήσεως κατά ανώτατο όριο για κάθε μήνα.

Ειδικά για το Π.Ν, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε ό,τι αφορά χειριστές Ε/Π, χειριστές συσκευών και προσωπικό συντηρήσεως, καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:
α. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Γ'
Χειριστής Ε/Π που αποφοίτησε και απέκτησε πτυχίο εκπαιδευτή πτήσεων από τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Εκπαιδευτών Ε/Π του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
β. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Β'
Εκπαιδευτής πτήσεων, που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Γ', αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε εξεταστή πτήσεων.
γ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών Ε/Π Κατηγορίας Α'
Εκπαιδευτής πτήσεων, που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Β' , αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων.
δ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Γ. Χειριστής συσκευών Ε/Π, που αποφοίτησε και απέκτησε πτυχίο εκπαιδευτή αέρος χειριστών συσκευών Ε/Π, από τη Σχολή Ε/Π Ναυτικού, ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Εκπαιδευτών Ε/Π του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ε. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Β' Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π, που μετά από 300 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Γ', αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε εξεταστή πτήσεων.
στ. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π Κατηγορίας Α'. Εκπαιδευτής πτήσεων χειριστών συσκευών Ε/Π, που μετά από 150 ώρες πτήσεως ως εκπαιδευτής Κατηγορίας Β' , αξιολογήθηκε ικανός για την προαγωγή του πτυχίου του σε αξιολογητή πτήσεων.
ζ. Εκπαιδευτής εδάφους
Προσωπικό συντηρήσεως Ε/Π, που έχει αποφοιτήσει από το σχολείο εκπαιδευτών εδάφους της Σ. Ε. Ν, ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή Εκπαιδευτών εδάφους του εσωτερικού, ή του εξωτερικού.

ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (

Οι ανακαλούμενοι στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικοί δικαιούνται πτητικού επιδόματος, καθόσον τούτο συνδέεται με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το προσωπικό κατά τις πτήσεις. Εξυπακούεται ότι, για την καταβολή του, απαιτείται να πληρούνται όλες οι προϋ-ποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων.

Οι ιπτάμενοι ανώτατοι αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι εξ εφεδρείας, δεν τίθενται σε πτητική ενέργεια και δεν λαμβάνουν πτητικό επίδομα. Από τον υπόψη περιορισμό εξαιρούνται οι ανώτατοι ιπτάμενοι αξιωματικοί που ανακαλούνται ως μόνιμοι εξ εφεδρείας και τοποθετούνται σε θέσεις διοικητού ή υποδιοικητου μονάδος αεροσκαφών ή διοικητού μοίρας αεροσκαφών.

Στο προσωπικό των ως άνω περιπτώσεων Γ (1) και (2) το προβλεπόμενο πτητικό επίδομα καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στους ιπτάμενους και ραδιοναυτίλους που μεταβαίνουν για υπηρεσία ή για εκπαίδευση άνω των πέντε (5) μηνών στο εξωτερικό, καταβάλλονται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αποδοχές εσωτερικού, επίδομα αλλοδαπής και πτητικό επίδομα εξαμήνου της αντίστοιχης κατηγορίας του δικαιούχου, ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες ώρες πτήσεως, μειωμένο κατά ποσοστό 40%.

Για τις μετακινήσεις του ως άνω προσωπικού και το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στην Ελλάδα για την εκτέλεση των πτήσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί σε πτητική ενέργεια, δεν καταβάλλονται:
α/ Τα οδοιπορικά έξοδα (αντίτιμο εισιτηρίου - μικρο-δαπάνες ταξιδιού) για τις μετακινήσεις του από και προς το εξωτερικό.
β/ Η ημερησία αποζημίωση εκτός έδρας εσωτερικού για τις ημέρες παραμονής του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού από και προς το εξωτερικό.
γ/ Τα οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας (ημερησία αποζημίωση -αντίτιμο εισιτηρίου - μικροδαπάνες ταξιδιού) για τις μετακινήσεις του εντός της Ελλάδος.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Το πτητικό επίδομα (εξαμήνου και 18μήνου) καταβάλλεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:

Το μισό, μόλις συμπληρωθούν δέκα (10) ώρες πτήσεως ή το 1/10 του μισού για κάθε μία από τις 10 πρώτες ώρες πτήσεως.

Το άλλο μισό, μόλις συμπληρωθούν είκοσι ώρες (20) ώρες πτήσεως ή το 1/20 του μισού για κάθε ώρα πτήσεως πέραν των δέκα (10) πρώτων ωρών πτήσεως κάθε εξαμήνου ή 18μήνου.

Για τους δικαιούχους σύμφωνα με το β' εδάφιο της παρ. Α (1) του Παραρτήματος «Α» γίνεται ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, όταν συμπληρωθούν πέντε (5) και δέκα (10) ώρες αντίστοιχα.

Κατ' εξαίρεση προκειμένου για μονίμους, μονίμους εξ' εφεδρείας, εφέδρους αξιωματικούς, δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς που φονεύονται ή τραυματίζονται λόγω αεροπορικού ατυχήματος, που συμβαίνει σε διατεταγμένη πτήση, καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα του εξαμήνου ή του 18μήνου, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσεως που πραγματοποίησαν σ' αυτό.

Για τις πέραν των τριάντα (30) ωρών πτήσεως μέσα σε κάθε εξάμηνο ή 18μηνο αναλόγως περιπτώσεως, δεν καταβάλλεται πτητικό επίδομα. Επίσης πτητικό επίδομα δεν καταβάλλεται για τις πέραν των 15 ωρών πτήσεως, μέσα στο ίδιο εξάμηνο, των ιπταμένων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου Α(1) του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. Σε ό,τι αφορά τους ιπτάμενους της Π.Α., δύναται να γίνεται χρήση ωρών πτήσεως άπαξ, προηγούμενου(ων) εξαμήνου(ων), του(ων) οποίου(ων) δεν έχει γίνει χρήση προς αποζημίωση, στην κατηγορία πτητικού επιδόματος που είναι δικαιούχοι και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υγειονομικής καταλληλότητας.

Σε περίπτωση προαγωγής των δικαιούχων πτητικού επιδόματος ή αλλαγής κατηγορίας μέσα στο ίδιο εξάμηνο ή 18μηνο ή μετάπτωσης στην περίπτωση του προσωπικού το πτητικό επίδομα υπολογίζεται με ποσοστό, ανάλογα με τις ώρες πτήσεως που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε βαθμό ή κατηγορία δικαιούχου.

Τεχνικοί αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, που συμπληρώνουν συγχρόνως ώρες πτήσεως για λήψη πτητικού επιδόματος 6μήνου και 18μήνου, δεν μπορούν εντός του αυτού 18μήνου να λάβουν πτητικό επίδομα, μεγαλύτερο από αυτό, που αντιστοιχεί σε 90 ώρες πτήσεως, δηλαδή 3 πτητικά, από τις οποίες 30 ώρες 18μήνου, ούτε μέσα στο ίδιο εξάμηνο ποσό μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε 30 ώρες πτήσεως.

Το πτητικό επίδομα των Μαθητών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, εφόσον αυτοί δεν φέρουν βαθμό Αξιωματικού, Ανθυπασπιστού, ή Υπαξιωματικού, δύναται να διατίθεται ολόκληρο ή μέρος αυτού για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών διατροφής και διαβιώσεως γενικά, κατόπιν σχετικής διαταγής του οικείου Γενικού Επιτελείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους δικαιούχους απαιτούνται:

Προσκόμιση ατομικής βεβαιώσεως της μονάδας (γραφείο πτήσεων) που περιλαμβάνει τον αριθμό των ωρών πτήσεως που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Ειδικά για τους εκπαιδευτές πτήσεων, για την καταβολή του πτητικού επιδόματος εκπαιδευτού πτήσεων, προσκομίζεται επιπλέον αντίγραφο της διαταγής με την οποία ο δικαιούχος ορίσθηκε εκπαιδευτής και στην οποία απαραιτήτως θα αναφέρεται και ο τύπος του αεροσκάφους στο οποίο ορίσθηκε εκπαιδευτής.

Επίδομα Πτώσεως Αλεξιπτωτιστών

Δικαιούχοι του επιδόματος πτώσεως αλεξιπτωτιστών είναι οι πτυχιούχοι αλεξιπτωτιστές μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, μόνιμοι εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες εφόσον συμπληρώσουν δύο (2) πτώσεις ανά εξάμηνο με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα ή ελεύθερης πτώσης στην ξηρά ή τη θάλασσα, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 5 για τα στελέχη εκάστου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ομοίως δικαιούχοι είναι και οι εκπαιδευόμενοι Αλεξιπτωτιστές κατά το τελευταίο εξάμηνο της εκπαίδευσής τους με την προϋπόθεση ότι επακολούθησε η απονομή τού πτυχίου, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποίησαν άνω των δύο πτώσεων ανά εξάμηνο, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παρ. γ του άρθρου 5. Οι πρόσθετες πτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται για το επόμενο εξάμηνο.

Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων

Δικαιούχοι του επιδόματος Υποβρυχίων Καταστροφέων είναι μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, μόνιμοι εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα («Υ/ΚΤ»), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 όπου προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις για τα στελέχη εκάστου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου πραγματοποιούν:
α. Δύο καταδύσεις σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα (10) πρώτα λεπτά και με την χρήση συσκευών ατμοσφαιρικού αέρα.
β. Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ' ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.
γ. Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ' ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.

Λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων πτώσεως αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέα
Τα επιδόματα πτώσεως αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέα καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα, με τους εξής περιορισμούς:

Στρατός Ξηράς: Καταβάλλονται αποκλειστικά σε Αξιωματικούς-Ανθστές-Μόνιμους Υπαξιωματικούς-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ και ΟΒΑ που υπηρετούν:

Σε θεσμοθετημένες θέσεις των Ειδικών Δυνάμεων σε Επιτελεία, Διευθύνσεις, Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες των Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα.

Σε γενικές θέσεις στο ΥΠΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων τους είκοσι (20).

Στο 865 ΤΕΝΕΦ.

Επιπλέον, καταβάλλονται στους παρακάτω δικαιούχους του Στρατού Ξηράς, το ανώτατο μέχρι ένα (1) εξάμηνο το χρόνο:
(1) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί-ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σε θεσμοθετημένες θέσεις Ειδικών Δυνάμεων στην νήσο Κύπρο.
(2) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί- ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ. και ΟΒΑ που υπηρετούν σε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες ΤΘ-ΠΒ-ΔΒ-ΜΧ-ΤΧ και στο ΤΥΠ της 32 ΤΑΞ ΠΝ και υπάγονται διοικητικά σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων.
(3) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί-ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ. και ΟΒΑ που υπηρετούν σε θεσμοθετημένες θέσεις Ειδικών Δυνάμεων στις Μονάδες Επιστράτευσης
(ΜΕ).

Οι ΔΕΑ και οι κληρωτοί οπλίτες του Στρατού Ξηράς οι οποίοι υπηρετούν στη ΣΧΑΛ, τις ΜΑΛ και το 865 ΤΕΝΕΦ, λαμβάνουν επίδομα συντήρησης ικανότητας αλεξιπτωτιστή μόνο στη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή, και μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».
δ. Μέγιστος συνολικός αριθμός εξαμήνων κατά έτος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων πτωτικού επιδόματος και επιδόματος υποβρυχίων καταστροφέων του Στρατού Ξηράς, ως Παράρτημα

«Μέγιστος Αριθμός Δικαιούχων -Συνόλου Εξαμήνων Επιδομάτων Κινδύνου κατά Κλάδο» της παρούσης.
ε. Πολεμικό Ναυτικό: καταβάλλονται αποκλειστικά στους δικαιούχους που υπηρετούν στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.Ν.ΑΠ.) καθώς και στο Αρχηγείο Στόλου /Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης (ΑΣ/ΔΕΠΑ), με μέγιστο αριθμό ως Παράρτημα «Γ».
στ. Πολεμική Αεροπορία: Το επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών καταβάλλεται αποκλειστικά σε δικαιούχους που υπηρετούν στην 31 ΜΕΕΔ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα

Καταδυτικό Επίδομα

Δικαιούχοι του καταδυτικού επιδόματος είναι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, ΔΕΑ, μόνιμοι, εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες που έχουν συμπληρώσει 30 ώρες κατάδυσης με υποβρύχιο (Υ/Β) εντός ενός καταδυτικού εξαμήνου.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά στους δικαιούχους που υπηρετούν σε υποβρύχια (Υ/Β), στη Διοίκηση Υποβρυχίων (Δ.Υ.), στη Βάση Υποβρυχίων (Β.Υ.) ως εφεδρικά πληρώματα υποβρυχίων, στη Σχολή Υποβρυχίων (ΣΥΒ), στο Αρχηγείο Στόλου / Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης (ΑΣ/ΔΕΠΑ), με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

Προϋπόθεση καταβολής του καταδυτικού επιδόματος για τα στελέχη της Π.Α. είναι να υπηρετούν στη 31 ΜΕΕΔ ή τη 206 ΠΑΥ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

Επίδομα Δυτών
1. Επίδομα Δυτών καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό, ανά ώρα κατάδυσης, ως κάτωθι:
α. Αυτοδύτες, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Αυτοδύτη με μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης 10 μηνιαίως.
β. Δύτες, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Δύτη με μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης 40 μηνιαίως.
2. Το επίδομα Δυτών καταβάλλεται σε δύτες που υπηρετούν στα καταδυτικά συνεργεία Ναυστάθμων Σαλαμίνας-Κρήτης και στο Φ/Θ ΘΕΤΙΣ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα

Επίδομα Εξουδετέρωσης Ναρκών

Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται μηνιαίως στο κάτωθι στρατιωτικό προσωπικό:
Κάτοχοι πτυχίου «Υ/ΚΤ» και Κάτοχοι πτυχίου EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ. και συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) και στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.Ν.ΑΠ.), με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται και στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στα Ναρκοθηρευτικά Πολεμικά Πλοία, εφόσον:

(1) είναι κάτοχοι πτυχίου «δυτών/ναρκαλιευτών» και
(2) στελεχώνουν ομάδες ΟΕΝ και
(3) συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης,
εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.

Ειδική αποζημίωση ΤΕΝΞ

Στο στρατιωτικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€), με μέγιστο συνολικό αριθμό ημερών απασχόλησης του προσωπικού κατ' έτος τις 11.700 και μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ» της παρούσης.

Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η εργασία ναρκαλιευτή του ΤΕΝΞ σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο πιστοποιείται από τα τηρούμενα ημερολόγια εργασίας του εκάστοτε συνεργείου - ομάδας εργασίας Ναρκαλιείας, θεωρημένα από τον Σχηματισμό, στην περιοχή ευθύνης του οποίου εργάζεται.
β. Το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ εργάζεται έως έξι (6) ώρες το 24ωρο σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, η δε συνεχής εργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.

Ειδική Αποζημίωση Πυροτεχνουργών

Στο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς που έχει αποφοιτήσει από το αντίστοιχο σχολείο EOD (Explosive Ordnance Disposal), για εργασίες αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π), καταβάλλεται αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ευρημάτων. Ως μέγιστος χρόνος εργασίας σε αυτόν ορίζονται οι έξι (6) ώρες ημερησίως, η δε συνεχής εργασία δε δύναται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.

Ειδικά στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας πυροτεχνουργού καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε ευρώ (15 €) για κάθε ημέρα εργασίας για καταστροφή βλημάτων σε πεδία βολής, άχρηστων και επικίνδυνων πυρομαχικών εκτός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων και ανεξαρτήτως του αριθμού των βλημάτων ή πυρομαχικών που καταστρέφονται, με μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας κατ' άτομο ετησίως τις είκοσι πέντε (25) και μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ». Η αποζημίωση της παρούσης παραγράφου δεν καταβάλλεται σωρευτικά με αυτή της παρ. 1.

Ειδικά για τα στελέχη της Π.Α. πυροτεχνουργούς εντεταλμένους για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών η ειδική αποζημίωση ορίζεται στα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (8,80 €) για κάθε ημέρα εργασίας, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα Γ.

Ειδικές Διατάξεις

Το προσωπικό που τοποθετείται για υπηρεσία ή για εκ-παίδευση στο εξωτερικό άνω των πέντε (5) μηνών δε δικαιούται τα ανωτέρω επιδόματα κινδύνου, με εξαίρεση τους δικαιούχους του πτητικού επιδόματος στους οποίους τα προβλεπόμενα ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 40%.


Διαβάστε ακόμη: