Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Με ακινησία του ΙΧ σας γλιτώνετε τα τέλη κυκλοφορίας του 2017

Λίγες ημέρες ακόμη έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θέλουν να τα θέσουν σε ακινησία, ώστε να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.

Δικαίωμα να καταθέσουν τις πινακίδες τους στην εφορία έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Αρκεί αυτό να γίνει μέχρι τις 31/12/2016 ή μέχρι την προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, εφόσον δοθεί και φέτος παράταση μερικών ημερών.

Τα δικαιολογητικά

Για να θέσει κάποιος το ΙΧ του σε ακινησία, καταθέτοντας τις πινακίδες του στη εφορία, θα χρειαστεί τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Άδεια κυκλοφορίας

2) Τις πινακίδες

3) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του ΙΧ (και ένα εκκαθαριστικό).

4) Ένα αντίγραφο του εντύπου Ε9, ώστε να αποδεικνύεται ότι υπάρχει θέση στάθμευσης για το αυτοκίνητο που θα τεθεί σε ακινησία.

Αν δεν υπάρχει ιδιόκτητη θέση στάθμευσης πρέπει να προσκομιστεί στην εφορία μισθωτήριο συμβόλαιο για θέση πάρκινγκ ή βεβαίωση ότι του έχει παραχωρηθεί από κάποιον άλλο (συγγενή, φίλο κλπ).

5) Αποδεικτικό ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς,

Σημειώστε πως οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην εφορία για διάστημα ενός χρόνου. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.

Μπορείτε να παραλάβετε πίσω τις πινακίδες σας όποτε το θελήσετε, αφού πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη, και ένα αντίτιμο για την κατασκευή νέων πινακίδων, εφόσον αυτές έχουν καταστραφεί.
Πληρωμή με τον μήνα

Υπενθυμίζεται ότι για το 2016 με ειδική ρύθμιση, είχε δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να παραλάβουν τις πινακίδες τους, πληρώνοντας μόνο για μερικούς μήνες και όχι το σύνολο το τελών.

Συγκεκριμένα:

• για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονταν τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα, ετησίων τελών κυκλοφορίας,

• για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονταν τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα, ετησίων τελών κυκλοφορίας,

• για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονταν τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απέμεναν έως τις 31-12-2016, συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Παραδείγματα

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το κόστος των τελών κυκλοφορίας για ένα μήνα, τρεις μήνες και έξι μήνες, καθώς και η επιβάρυνση που προκύπτει ανά μήνα.


Δεν έχει ακόμη πάντως αποφασιστεί εάν το ίδιο θα ισχύει για το 2017.